Se under LEDIGE PLADSER. Alle jagter der er forsynet med et nummer kan bookes nu.  

OPDATERES LØBENDE

Skriv til os hvis du ønsker at deltage/reservere en jagt i et bestemt område. 

Danmarks største udvalg af jagtrejser til Tyskland

Vi bestræber os på at arrangere jagter, der er gode på oplevelser og til en pris, der er overkommelig for de fleste danske jægere. Udbyttet kan vi ikke garantere, men oplevelsen er du sikker på at få, når du booker hos os.Du kan også kontakte en vore lokale jydske konsulenter:  Gunnar Damholdt, tlf. 22515250, eller Kjeld Foldager, tlf. 29 66 57 05.  Vor konsulent for Sjælland og Sverige er Viggo Vind, tlf. 61420859. De kender de fleste af jagtområderne …

Skovene drives hovedsageligt af kommunale og statslige organisationer, kaldet “Försterei”. Lederen benævnes “Förster”. Der drives jagt efter reglen om, at der i hver skovpart kun arrangeres 1 trykjagt om året. Ud over trykjagterne er der mulighed for bukkejagt fra den 16. april og for brunstjagt i juli / august. Her er der mulighed for også at nedlægge både svin og kronhjorte.Da det er jagt i naturen, kan vi selvfølgelig ikke garantere skudchancer. Der regnes på trykjagterne iflg. statistikken i gennemsnit ½ stk. vildt pr. jæger pr. dag. Dette skal dog tages med forbehold. Nogle får 6-8 stk., andre intet. Men sådan er JAGT!
Ved efterårets trykjagter deltager ca. 10-35 danske jægere, som regel sammen med jægere af andre nationaliteter. Der er altid en dansk repræsentant fra NC JAGT med. Vi mødes sædvanligvis aftenen før jagten på overnatningsstedet, hvor overnatning med morgenmad er indregnet i prisen. Her gennemgår vi de sidste informationer om jagten, og de, der har lyst, spiser sammen (for egen regning) og lærer hinanden at kende. Der er spiritusforbud både før og under jagterne. Ledelsen har ret til, uden refusion, at bortvise deltagere der er spirituspåvirkede.

 

 

Lyddæmper/Trofæregler

Det er forbudt at anvende og medbringe lyddæmper i Tyskland hvis ikke man har en TYSK TILLADELSE!

Ved afskydning af trofæbærende vildt kan skovledelsen bestemme, at trofæet skal udstilles på skovens trofæskue. Transport af trofæet er for jægerens regning.

Det forbudt at bruge blyholdige kugler på vore jagter

Guide med på NCJAGT

Der er altid en guide med fra NCJAGT på alle vore trykjagter
Bukkejagterne er som regel på egen hånd i små grupper. Jægerne sørger altid selv for transport derned.
Bestiller du jagten mere end 3 måneder forud, kan du efter aftale betale i 2 rater:  1. rate kr. 1.500,- 8 dage efter bestilling 2. rate 2 måneder før afrejse.

Rejsegaranti & sygesikring

Husk altid at medbringe det blå sygesikringskort.

Det er altid en god ide at have en rejseforsikring i tilfælde af sygdom m.v.
NC jagt er medlem af Danmarks Rejsegarantifond nr. 2320

Med forbehold for afbud, tekst- og oversættelsesfejl, kursudsving samt uforudsete pålagte ekstraudgifter, momsændringer m.v., ændringer og evt. aflysninger.