Hangelsberg, Brandenburg T95, T96, T97, T98


Foto fra Hangelsberg jagtHangelsberg

 

3 dags trykjagt: 3. til 5. november  2016.
Revir Triebsch, Markgrafpieske, Briesenluch
Jagt nr. (T 95)
Pris: Kr. 5490

3 dags trykjagt: 1. til 3. december  2016.
Revir Heidegarten, Alt Buchhorst, Plaatz
Jagt nr. (T96)
Pris: Kr. 5890

2 dags trykjagt: 8. til 9. december  2016.
Revir Alt Buchhorst, Triebsch.
Jagt nr. (T97)
Pris:Kr. 4490

2 dags trykjagt: 12. til 13. januar 2017.
Revir Waldsieversdorf og Markgrafpieske.
Jagt nr. (T98)
Pris:Kr. 4490

 


Brandenburg tilhører det vildtrigeste tyske delstat. Her træffes stort set alle vildtarter.

Vi mødes ca. kl. 17.30 dagen før jagten på hotellet, hvor NCJAGTs repræsentant (altid dansk) gennemgår de sidste instrukser og aftaler, hvornår vi kører ud til mødestedet næste morgen, hvorefter de, der ønsker det spiser sammen (for egen regning), og derefter er aftenen fri til socialt samvær.

Beliggenhed:
Til jagtområdet er der fra Flensborg ca. 465 km. Rostock ca. 265 km.

Vores jagter afholdes i forskellige jagtrevirer hvert område ca. 600 til1000 ha Der skal påregnes kørsel mellem de forskellige revir de forskellige dage fra 35 til 45 minutter. Der deltager ca. 70-80 jægere + drivere og hunde.. Her træffes vildsvin, krondyr,dådyr, rådyr, og rovdyr. Jagterne afholdes i samarbejde med skovforvaltningen i Brandenburg og foregår fra Hochsitz i blandede skovområder. Der deltager drivere og hunde. Alle ikke trofæbærende dyr er til fri afskydning, dog med visse begrænsninger og frigivelser, der gives på parolen. Vildsvin er alle fri undtagen førersoen. Rådyr er alle fri, men lam først., vaskebjørn, mårhund og mink er fri.

Jagten slutter ca. kl. 14.30 med parade

Normalt frigives følgende vildt:
Frichlinge og überläufere, råer og lam, rovvildt, og ofte hinder og kalve af kron- og dåvildt. Af og til frigives også små hjorte – sædvanligvis mod mindre betaling. Enkelte gange frigives større hjorte og muflonvæddere mod acceptabel betaling.

Ikke frigivet vildt koster det dobbelte. Dårligt skudte dyr skal jægeren købe med hjem.

Inklusiv i prisen:

 • Trykjagt i 2 eller 3 dage
 • Overnatninger på hotel/pension i delt dobbeltværelse med bad
 • Morgenmad
 • Afskydning af ikke betalbart frigivet vildt
 • Tysk og dansk moms og bidrag til Rejsegarantifonden
 •  Guide fra NCJAGT
 •  Skydebevis på grisebanen i Ulfborg (spørg om datoen)
 • Frischlinge og Uberlaufere
 • Råer og lam, bukke som har kastet
 • Hinder og kalve
 • Rovvildt
 • Spidshjorte

Eksklusiv prisen:

 • Fortæring og drikkevarer ud over morgenmaden
 • Kørsel derned og i reviret, vi kører i egne biler.
 •  Evt. trofæafgift
 • Tysk jagttegn og forsikring

Vær opmærksom på:
Der må ikke anvendes blyholdig ammunition. Skydebeviset (Schiessnachweis), der skal være underskrevet og stemplet i 2016, er påbudt.
Alle vore jagtarrangementer omhandler jagt i naturen. Vi kan derfor ikke give garanti for en bestemt afskydning eller give refusion for ikke nedlagt vildt. Jægeren skal altid acceptere de regler, der gives af Försteren. Vi har som jagtgæster ingen indflydelse på jagtens afvikling, antallet af deltagere eller resultat. Det er skovdistriktets administration, der alene forvalter afviklingen

Hangelsberg frigivelser

Nr.TerminRevierHaVildtarterJægereDrivereHunde
T9503.11.Triebsch700 Råvildt - vildsvin601515
T9504.11.Markgrafpieske600Råvildt - vildsvin601515
T9505.11.Briesenluch700Råvildt - vildsvin702015
T9601.12.Heideg./A. Buchhorst1000Krondyr - Råvildt - vildsvin1001530
T9602.12.Heideg./Plaatz1000Krondyr - Råvildt - vildsvin1001530
T9603.12.Plaatz/Heideg.1000Krondyr - Råvildt - vildsvin1001530
T9708.12.Erkner/A. Buchhorst800Råvildt - vildsvin701515
T9709.12.Triebsch700Råvildt - vildsvin601515
T9912.01.Walds.dorf600Råvildt - vildsvin601515
T9813.01.Markgrafpieske600 Råvildt - vildsvin601515

Nævnte beskrivelser m.v. er cirkaopgivelser. Der tages forbehold for ændringer.

Trofæpriser

ForudsætningerVildtPrisPligt
Krondyr AK 2:150€ nettoingen pligt
Krondyr AK 3:1500€ netto
Krondyr AK 4:2000€ netto
Vildsvin AK 2:150€ nettoingen pligt
Under forudsætning af at bukken bærer trofæRådyr AK 2:35€ nettoingen pligt

 

Skydes der ikke frigivet vildt koster det 100% mere i afgift og man risikerer anmeldelse og straf.

Tysk jagttegn, orange vest og hovedbånd er en forudsætning!

Husk
Du kan få det tyske skydebevis gratis på grisebanen på Torstedvej 1, 6990 Ulfborg den  7. august & 25. september .  NCjagt har lejet banen fra kl.: 13:00