Ludwigslust, aug. 2016 Brunstjagt (BR1)

buk

Brunstjagt (nr. BR 1)

Beliggenhed:

Ludwigslust området
Flensborg 275 km, Rostock 130 km

3-dages jagt på egen hånd  fra 27.07. til 29. 07. eller fra 5.08. til 7.08..
..Deltagerne fordeles på 3 revire. 2 revire med 3 jægere og 1 revir med 5 jægere.
I hver deltagergruppe kræves der min. 1 tysktalende person.

Jagten foregår på egen hånd.  Der er tale om skovjagt forskellige steder i området. Jagten er i skove med spor og lysninger og en god råvildtbestand, som giver chancer for at nedlægge gode bukke. Jagt på svin er tilladt. Her kan der også nedlægges kronhjorte. Spidshjorte , frislinge og überlaüfer fri, men kun efter aftale med Försteren og mod merpris.

Indkvartering på Hotel i Glewe Ankomstdag: Ankomst til hotellet. Herefter møde på Forstamtet med den lokale Förster, som kører med ud og vil anvise hochsitzstandene i de tildelte jagtområder, som der må jages i. Han gennemgår alle detaljer omkring jagtens afvikling. I får udleveret kort med revirgrænser, og afkrydsningsseddel til  afgivelse af skudrapport. Fremover sørger man selv for transport i reviret samt behandling af det nedlagte vildt, dvs. brækning og transport til kølehus.

1., 2.,og 3. jagtdag:
Jagt på egen hånd efter aftale med Försteren, som følger op på jagtens forløb 4. dag: Afrejse efter evt. afregning hos Försteren og på hotellet

Pris kr. 4.850,-
Se under”ledige pladser” på forsiden

Med i prisen:

 • 3 dages jagt på egen hånd. Jagten kan forlænges med indtil  3 dage, mod at betale ekstra for jagt og ophold.Sælges kun i blokke a 3 dage.
 • 4 overnatninger på hotel i delt dobbeltværelse med bad inkl. morgenmad.
 • Dansk og tysk moms samt bidrag til garantifond
 • Fri afskydning af  alle 1-årsbukke og 1 stk. ældre buk uanset størrelse
 • Fri afskydning af svin, Frislinge og Überlaufere
 • Tysk skydebevis på grisebanen i Ulfborg. Nc har lejet banen den 10. april og den 25 september. Fra kl. 13:00 til 16:00

Ikke med i prisen:

 • Fortæring og drikkevarer ud over morgenmaden
 • Tillæg for eneværelse
 • Flerårige bukke ud over 1 stk
 • Keilere
 • Yderliger trofægebyrer
 • Trofægebyr: Flerårige bukke uanset størrelse 200,- € + 19% moms. Keilere 300,-€ + 19% moms. Det er den lokale Förster, som aldersbedømmer bukkene (tanddeling 2 eller 3-delt) og står for afregningen af disse, som betales kontant til reviret på afrejsedagen

Vær opmærksom på
Der kræves IKKE gennemført veterinærbevis (Kundige Person), men skydebeviset (Schiessnachweis), der skal være underskrevet og stemplet i 2016.Blyhfrie kugler er påbudt

Alle vore jagtarrangementer omhandler jagt i naturen. Vi kan derfor ikke give garanti for en bestemt afskydning eller give refusion for ikke nedlagt vildt. Jægeren skal altid acceptere de regler, der gives af Försteren. Vi har som jagtgæster ingen indflydelse på jagtens afvikling, antallet af deltagere eller resultat. Det er skovdistriktets administration, der alene forvalter afviklingen.

Mange steder i Tyskland kan man ikke bruge div. betalingskort

Husk
Du kan få det tyske skydebevis gratis på grisebanen på Torstedvej 1, 6990 Ulfborg den  7. august & 25. september .  NCjagt har lejet banen fra kl.: 13:00