Ludwigslust, maj 2017 (Jagt nr. B1)& ( BR1)

buk3-dages bukkejagt ved Ludwigslust/Grabow,  Mecklenburg-Vorpommern (Nr B1)

 

Den 8.05.-10.05.2017  bukkejagt i 2 forskellige skovområder

Schlossgarden og Dadow med h.h.v., 2 og 4 jægere.

Den 16.05. – 18. 05. 3 prs. Klein Laasch

BRUNSTJAGT (Nr BR 1):

02.08. – 04. 08. I Schlossgarden 2 jægere, I Dadow 4 jægere

15.08. – 17.08. I Klein Laasch 3 jægere

Beliggenhed:
Ludwigslust området
Flensborg 275 km, Rostock 130 km.

Jagten foregår på egen hånd.  Der er tale om skovjagt forskellige steder i området. Jagten er i skove med spor og lysninger og en god råvildtbestand, som giver chancer for at nedlægge gode bukke. Jagt på svin er tilladt. Her kan der også nedlægges  frislinge og überlaüfer som er fri. 

I hver deltagergruppe kræves der min. 1 tysktalende person.

Indkvartering på Hotel på Ankomstdag: Ankomst til hotellet. Herefter møde på Forstamtet med den lokale Förster, som kører med ud og vil anvise hochsitzstandene i de tildelte jagtområder, som der må jages i. Han gennemgår alle detaljer omkring jagtens afvikling. I får udleveret kort med revirgrænser, og afkrydsningsseddel til  afgivelse af skudrapport. Fremover sørger man selv for transport i reviret samt behandling af det nedlagte vildt, dvs. brækning og transport til kølehus 1., 2.,og 3. jagtdag: Jagt på egen hånd efter aftale med Försteren, som følger op på jagtens forløb 4. dag: Afrejse 

Pris kr. 4.850,-
Se under”ledige pladser” på forsiden

Med i prisen:

 • 3 dages jagt på egen hånd. .
 • 4 overnatninger på hotel i delt dobbeltværelse med bad. Morgenmad
 • Dansk og tysk moms samt bidrag til garantifond
 • Fri afskydning af  alle 1-årsbukke og 1 stk. ældre buk uanset størrelse
 • Fri afskydning af svin, Frislinge og Überlaufere
 • Tysk skydebevis på skydebanen i Ulfborg. Se datoer nedenunder

Ikke med i prisen:

 • Fortæring og drikkevarer ud over morgenmaden
 • Tillæg for eneværelse
 • Flerårige bukke ud over 1 stk
 • Keilere
 • Yderliger trofægebyrer
 • Trofægebyr: Flerårige bukke uanset størrelse 200,- € + 19% moms. Keilere 300,-€ + 19% moms. Det er den lokale Förster, som aldersbedømmer bukkene (tanddeling 2 eller 3-delt) og står for afregningen af disse, som afregnes til NCJAGT efter hjemkomst

Vær opmærksom på
Der kræves ikke gennemført veterinærbevis (Kundige Person), men skydebeviset (Schiessnachweis), der skal være underskrevet og stemplet i 2017.  Blyfrie kugler er påbudt

Alle vore jagtarrangementer omhandler jagt i naturen. Vi kan derfor ikke give garanti for en bestemt afskydning eller give refusion for ikke nedlagt vildt. Jægeren skal altid acceptere de regler, der gives af Försteren. Vi har som jagtgæster ingen indflydelse på jagtens afvikling, antallet af deltagere eller resultat. Det er skovdistriktets administration, der alene forvalter afviklingen.
Mange steder i Tyskland kan man ikke bruge div. betalingskort

Husk
Du kan få det tyske skydebevis gratis på grisebanen på Torstedvej 1, 6990 Ulfborg den   23.april, 26. august &   24.september .

 NCjagt har lejet banen fra kl.: 13:00-16:00