Veterinærkursus

Har du taget dette kursus?

Efter kurset skal kursisten have kendskab til følgende områder:

Indhold:
• Vildtlevende vildts normale anatomi, fysiologi og adfærd.
• Unormal adfærd og patologiske ændringer som følge af sygdomme, miljøforurening eller andre faktorer, der kan påvirke menneskers sundhed, hvis vildtet spises.
• Hygiejnebestemmelser og korrekte metoder til håndtering, transport og udtagning af organer m.v. efter aflivning af vildtlevende vildt.
• Lovgivning og administrative bestemmelser om dyre- og folkesundhed og hygiejne i forbindelse med afsætning af levende vildt.

Målgruppe: Jægere, der ønsker at videresælge større mængder vildt til vildthåndteringsvirksomheder.

Praktisk deltagerne skal kunne se underviserens præsentationen på et lærred eller en hvid væg. Kurset afholdes på hverdage kl. 18-22. Efter kurset udsteder underviseren kursusbevis på dansk, engelsk og tysk. Deltagere skal medbringe jagttegn, da jagttegnsnummeret bruges som registrering af kursusdeltagelse.

Tid og sted for kursus:

Kurser i vildtsygsomme og hygiejne 2017 - (Jylland kreds 1, 2, 3 og 4)

07.02.2017Tørring Jagtforenings lokaler
Søndre fælledvej 50
7160 Tørring
Mads Hansen
mobil: 21486911
mail: madsfejrskov@ofir.dk
 

Flere steder kommer måske senere, spørg Danmarks Jægerforbund, Lone Østergård tlf.: 88887531