Brandenburg Mäd. Schönenbeck (T11)

Fra en af jagterne sidste år

Schönenbeck- Brandenburg – jagt 2017

 

(NR T 11)  30.november, 1. & 2. december

 

Kr. 5990,-

Se forsiden under “ledige pladser”

Beliggenhed:
Flensborg ca. 450 km. Rostock ca. 225 km.

Jagterne foregår i nogle af de største skovområde i Tyskland. Før i tiden var det kejserligt jagtområde og senere blev det statsjagtområde for DDR. Det var i alle disse år ingen adgang for den almene befolkning. Senere er der åbnet op for jagt her.

Vores jagter afholdes i 3 forskellige jagtrevire. Hver dag et nyt skovpmråde. Her træffes vildsvin, krondyr, rådyr, muflon og rovdyr.

Trofæafgifter (2016 priser) :

 Frislinge, Überlaüfer, samt ikke trofæbærende vildt er gratis.

Keiler AK 2,  uanset størrelse koster 200€ + moms. 

Kronhjorte AK 2 koster 200,-€, AK3 koster 300,-€ AK4 koster 3.000,-€

Dåhjorte: Ak2 koster 150,-€  AK3  koster 1.000,-€,  AK4  koster 1.500,-€

Muflonvædder: AK2 koster 500,-€  AK3 koster 1.500 €  AK3 over 80 cm. koster 2000,-€

Råbuk AK2 koster 50,-€

Alt er + 19% moms

 

Jagterne afholdes i samarbejde med skovforvaltningen i Brandenburg. De foregår fra Hochsitz i blandet skovområde. Der deltager drivere og hunde.  Alle ikke trofæbærende dyr er til fri afskydning, dog med visse begrænsninger og frigivelser, der gives på parolen. Jagten slutter ca. kl. 14.30 med parade

Vi mødes ca. kl. 17.30 dagen før jagten på HOTELLET, hvor NCJAGTs repræsentant (altid dansk) gennemgår de sidste instrukser og aftaler, hvornår vi kører ud til mødestedet næste morgen, hvorefter de, der ønsker det spiser sammen (for egen regning), og derefter er aftenen fri til socialt samvær

Normalt frigives:
Frichlinge og überläufere, råer og lam, rovvildt, og ofte hinder og kalve af kron- og dåvildt. Af og til frigives også små hjorte – sædvanligvis mod mindre betaling. Enkelte gange frigives større hjorte og muflonvæddere mod acceptabel betaling.

 

Med i prisen:

Trykjagt i 3 dage
3 x Overnatninger på hotel/pension i delt dobbeltværelse med bad.
3 x Morgenmad
Afskydning af ikke betalbart frigivet vildt
Tysk og dansk moms

Bidrag til Rejsegarantifonden
Guide fra NCJAGT

Skydebevis på grisebanen i Ulfborg (spørg om datoen)

Ikke med i prisen:

Fortæring og drikkevarer ud over morgenmaden
Kørsel derned og i reviret
Evt. trofæafgift
Tysk jagttegn

Vær opmærksom på:
Der må ikke anvendes blyholdig ammunition. Skydebeviset (Schiessnachweis), der skal være underskrevet og stemplet i 2017, er påbudt. Vet. kursus “Kundige Person” er ønsket.

Alle vore jagtarrangementer omhandler jagt i naturen. Vi kan derfor ikke give garanti for en bestemt afskydning eller give refusion for ikke nedlagt vildt. Jægeren skal altid acceptere de regler, der gives af Försteren. Vi har som jagtgæster ingen indflydelse på jagtens afvikling, antallet af deltagere eller resultat. Det er skovdistriktets administration, der alene forvalter afviklingen.

 

Husk
Du kan få det tyske skydebevis gratis på grisebanen på Torstedvej 1, 6990 Ulfborg den  26. august & 24. september  2017.

 NCjagt har lejet banen fra kl.: 13:00-16:00