Mirow 2018 (T 85)(T86)

 

 

Damhirschgruppe, Vinter, Damwild

 

 

 

Svin over vej

På vores kendte område i Mirow. 3 dages trykjagt. I år med gratis keilere

 

8.,9.&10. nov. 2018 (T85)

22., 23., &24. nov.  2018 (T86)
 kr. 5990,-

Se forsiden under “ledige pladser”

 

Jagten foregår i Mecklenburgische Seeplatte i blandet skovområde på hver ca. 400 – 600 ha. Der deltager ca. 25-40 jægere på disse jagter. Vildtet er overvejende, då-, kron- råvildt og vildsvin. Fri afskydning af ikke trofæbærende vildt, dog ifl. parolen

Beliggenhed:
Flensborg ca. 390 km. Rostock ca. 155 km.
Vores jagter afholdes i 3 forskellige skovparter.

Vi mødes ca. kl. 17.30 dagen før jagten på **** hotellet, hvor NCJAGTs repræsentant (altid dansk) sammen med en repræsentent for skovstyrelsen holder en informationsmøde og viser gevireksempler på det frigivne vildt. Vi gennemgår de sidste instrukser og aftaler, hvornår vi kører ud til mødestedet næste morgen, hvorefter de, der ønsker det spiser sammen (for egen regning), og derefter er aftenen fri til socialt samvær

På jagterne træffes normalt: vildsvin, krondyr,dådyr, rådyr, og rovdyr. Jagterne afholdes i samarbejde med skovforvaltningen i Mecklenburg Vorpommern, og foregår fra Hochsitz i blandede skovområder. Der deltager drivere og hunde. Alle ikke trofæbærende dyr er til fri afskydning, dog med visse begrænsninger og frigivelser, der gives på parolen. Jagten slutter ca. kl. 14.30 med parade

Normalt frigives:
Frichlinge og überläufere, råer og lam, rovvildt, og ofte hinder og kalve af kron- og dåvildt. Af og til frigives også små hjorte – sædvanligvis mod mindre betaling. Enkelte gange frigives større hjorte og muflonvæddere mod acceptabel betaling.

I 2018 er keiler fri

 

 Husk
Du kan få det tyske skydebevis 2018 gratis på grisebanen på Torstedvej 1, 6990 Ulfborg den 14.oktober. NC jagt har lejet banen fra kl.13:00 til 16:00.

 

Mirow 3.nov.12

Fra en af vore trykjagter i Mirow