2 dages trykjagter i Neu Pudalga og Wredenhagen i 2021

 1,276 total views,  2 views today

26. november i Neu Pudalga og 27. november i Wredenhagen

Der køres, så man er på overnatningsstedet aftenen før jagten. Mødetid Neu Pudalga er ca. kl. 18.00. Der er 396 km fra Flensborg og ca. 127 km fra Rostock. Fra Wredenhagen er der 359 til Flensborg og 122 til Rostock.Guiden fra NC Jagt gennemgår morgendagens program – og vi plejer at spise sammen på hotellet.

Bemærk at vi skifter hotel d. 26. november, så der skal pakkes om morgenen, så vi kan køre direkte fra jagten til nyt hotel.

Efter morgenmaden, som indtages på overnatningsstedet kl. 06.30, køres der ud til mødepladsen. Det forventes at det er jagt med ca. 50-70 deltagere. Mødetid er senest kl. 07.30. Man skal være der i god tid.

Jagten og instruktionen

Jagten foregår i blandet skovområde på hver ca.600 ha. Vildtet der kan forekomme er overvejende vildsvin, då-, kron- og råvildt. Fri afskydning af ikke trofæbærende vildt, dog ifl. parolen. DER MÅ KUN ANVENDES BLYFRIE KUGLER!

De angivne tidspunkter kan ændres. Evt. ændringer som er NC Jagt bekendt inden jagten, meddeles deltagerne i en mail.

07.30
Er der Indskrivning, underskrift, fremvisning af tysk jagttegn og skydebevis. HUSK DET!. Vi skriver under på, at vi har hørt og forstået sikkerhedsreglerne og fået en instruktion om jagtens forløb. Derefter tildeling af dit skydetårns nummer. Betaling af supper, der koster 6-10€

07.30-08.15
Åbning af jagten
Parole. Hvad der må skydes. Læg nøje mærke til, HVAD der må skydes. Ellers spørg guiden !
Navneopråb. Jægerne går over til den tildelte jagtfører
Fordeling af, hvem man skal have med eller køre med ud i terrænet. Følg førerens vogn
Køre samlet ud til det tårn, man skal sidde i
Føreren viser i hvilken retning man må skyde, og i hvilken man ikke må skyde
HUSK: Ikke lade geværet, før man sidder i tårnet
Der må skydes, når man er oppe i tårnet og indtil det angivne tidspunkt kl. 12.00? Er der en opbrækspause, må man forlade tårnet med den orange vest og orange hattebånd på og ellers aldrig forlade tårnet under jagten, undtagen hvis, efter ordre, det skudte skal luftes. Det må kun ske, hvis naboposten er informeret, og man bærer den orange vest

08.30-09.00
Drevet begynder. Man hører hundene og de første skud. Spændingen stiger

12.00- 12:30? Jagten er slut (Hahn in Ruhe)
Der aflades INDEN man går ned fra tårnet
Det skudte vildt brækkes af jægeren. Har jægeren ikke veterinærbevis, skal jagtføreren se al indmad af dyret. Fortæl, hvis der har været uregelmæssigheder ved dyrets adfærd
Er det skudte ikke faldet, skal man markere skudretningen
Vente på, at man bliver hentet
Meddele føreren, hvor mange skud der er afgivet og til hvad, samt hvad man har set
Hjælpe med at få vildtet op på transportvognen, hvis dette ønskes
Ikke selv foretage eftersøgning længere væk en 70 meter fra tårnet
Evt. tage vildfarne driverhunde med hjem til paradepladsen

13.00-16.00
Afslutning, hyldest og kvist til jægere, der har skudt noget. Vildtparade med hornblæsning, der blæses over hver art. Suppespisning m.v.

2. dag
Den næste dag er en gentagelse af 1. dagens jagt, men på nyt revir
Derefter går det hjemad. Alle er en stor jagtoplevelse rigere.

SIKKERHED

Enhver er ansvarlig for afgivne skud
Skyd aldrig, hvor der ikke er kuglefang
Skyd ikke på afstande over 70 meter
Læg nøje mærke til, hvor naboposten er placeret
Bær den GODKENDTE ORANGE vest under hele jagten og under evt. eftersøgning
Vær påpasselig med indtagelse af alkohol. Ledelsen har ret til at bortvise uden refusion de deltagere, som har drukket. Det er forbudt, både før og under jagten, at indtage alkohol.
Alle angivne tider og oplysninger kan ændre sig. De endelige instrukser gives på parolen

Med i prisen:

  • Jagterne i de 2 dage
  • Overnatning i delt dobbeltværelse
  • Morgenmad
  • Afskydning af ikke betalbart vildt
  • Tysk og dansk moms samt bidrag til Rejsegarantifonden
  • Guide fra NCJAGT
  • Tysk skydebevis på grisebanen i Ulfborg – se dato på hjemmesiden.

Ikke inkluderet:

  • Ekstra fortæring og drikkevarer ud over morgenmad
  • Kørsel derned, ud i skoven og hjem. (Der køres i egne biler)
  • trofæafgifter og jagttegn


Der kræves veterinærkursus, og ”SCHIESSNACHWEISS” . Blyholdige kugler er forbudt

Alle vore jagtarrangementer omhandler jagt i naturen. Vi kan derfor ikke give garanti for en bestemt afskydning eller give refusion for ikke nedlagt vildt. Jægeren skal altid acceptere de regler, der gives af Försteren. Vi har som jagtgæster ingen indflydelse på jagtens afvikling, antallet af deltagere eller resultat. Det er skovdistriktets administration, der alene forvalter afviklingen.

HUSK: man bliver indtil jagten er afsluttet og der er blæst jagt forbi. Jægere der kører hjemad før afslutning og eftersøgning er tilendebragt betragtes som uønskede gæster.


Overnatning Neu Pudalga d. 25./26. november:

Hotel “Peenebrücke”
Inhaber Dirk Harmel
Burgstrasse 2
17438 Wolgast
Tel.: (0 38 36) 27 26 0

Overnatning Wredenhagen ( Mirow ) d. 26./27. november:

Strandhotel & Restaurant Mirow⋅ Strandstraße 20⋅ 17252 Mirow ⋅  Telefon: 039833 22019