Neukloster

 547 total views,  1 views today

Brunst-bukkejagt i Mecklenburg-Vorpommern, revir Neukloster 2021

Jagt på egen hånd. 3 døgn. Fra d. 30, juli til d. 2. august om morgenen

I delstaten Mecklenburg-Vorpommern. Ca. 250 km fra grænsen Flensborg og ca. 120 km. fra Rostock.

Indkvartering på        Handicap Pension

1.dag – ankomst på hotellet senest kl. 13, da der er møde med Revierförsteren kl. 13.30. Herefter møde med den lokale skovfoged, Herr Revierförster Herr Petersdorf, Revir Neukloster tlf.: 0173 3011945. Gunnar Damholdt eller försteren anviser diverse pladser (hochstande) i det tildelte jagtområde samt gennemgår alle detaljer omkring jagtens afvikling. Derefter skal I selv sørge for transport i reviret samt vildtbehandling af det nedlagte vildt, dvs. brækning og transport til kølehus, som man får en nøgle til. Der er tale om skovjagt med spor og lysninger og en god råvildt bestand. Vor jagt guide Gunnar Damholdt, som er med på turen, vejleder jer ved evt. tvivlsspørgsmål. Telefon 0045 2251 5250

2.-3. dag jagt på egen hånd efter aftale med skovfogeden, som følger op på jagtens forløb. Afrejse efter afregning og papirarbejde.

Jagten foregår på egen hånd.

 

Pris pr. jæger: Kr. 4295

Med i prisen:

3 dages jagt på egen hånd (Ansitz)

3 overnatninger på pension i 2 sengs værelse inkl. morgenmad

Afskydning af 1 års bukke. Der må også nedlægges vildsvin – dog ikke førende so

Ikke med i prisen:

Fortæring og drikkevarer ud over morgenmaden

Flerårige bukke koster kr. 1.500 pr. stk.

Kørsel derned og i terræn (Vi kører i egne biler)

Ekstra jagtdage og ekstra overnatninger kan aftales.

Trofægebyr: Det er den lokale skovfoged, som aldersbedømmer bukkene (tanddeling 2 eller 3 delt) og står for afregningen af disse, som betales kontant til reviret på afrejsedagen.

Der gives ingen refusion for ikke nedlagt vildt.

Selv om der er et antal stykker vildt inkluderet i dette arrangement, gives der ingen garantier for afskydning.

Husk skydebevis,underskrevet og stemplet i 2021 jagttegn og veterinærkursusbevis.

Alle vore jagtarrangementer omhandler jagt i naturen. Vi kan derfor ikke give garanti for en bestemt afskydning eller give refusion for ikke nedlagt vildt. Jægeren skal altid acceptere de regler, der gives af Försteren. Vi har som jagtgæster ingen indflydelse på jagtens afvikling, antallet af deltagere eller resultat. Det er skovdistriktets administration, der alene forvalter afviklingen.