Reiersdorf 2022-2023

 813 total views,  2 views today

T 81 d. 16.- 18. november Gollin, Ringwalde, Wucker – 3 dage
T 82 d. 24.-26. november Kappe/Wesendorf, Stegelitz (Melzow), Krienertseen (Amimswalde) – 3 dage
T 83 d. 1.-3. december Vogelsang, Lotzin, Prötze – 3 dage
T 87 d. 4.-7. januar 2023 Döllnkrug, Ringenwalde, Gollin, Krienertseen (Poratz) – 4 dage
T 89 d. 11.- 14. januar 2023 Ringenwalde, Göllin, Kniertseen 4 dage

Vi kører, så vi er på overnatningsstedet:

Hotel & Restaurant Fährkrug
Fährkrug 1 | 17268 Templin
Telefon: +49(0) 3987 48-0 | Telefax: +49(0) 3987 48-111
E-Mail: faehrkrug@t-online.de

Aftenen før jagten. Der er ca. 425 km fra Kruså og ca. 190 km fra Rostock. Vi kører i egne biler og mødes dernede ca. kl. 18.00. Sengepladserne fordeles. NCJAGTs jagt guide holder en information om hvad der skal ske de næste dage. Vi plejer at spise sammen om aftenen og får hilst på hinanden, inden vi går til ro. Evt. bengæt.

Efter morgenmaden, som vi indtager på overnatningsstedet kl. 06.30, kører vi ud til mødepladsen. Da vi er kommet på landet er der ikke hoteller ved hvert jagtområde, så der må påregnes lidt kørsel. Alle jagter er jagter med ca. hhv. 80 -120 deltagere og ca.15-30 hundeførere. Jagtarealet er ca.600 – 1500 ha. Mødetid er senest kl. 07:15 – 8:30. Vi plejer at være i god tid for at undgå kø.

Jagten og instruktionen

Frigivelse af vildt til lovlig afskydning varierer fra revir til revir og fra år til år. Her er hvad der blev frigivet d. 1. november 2021 i revir Vietmannsdorf. Hvor der ingen pris er angivet er afskydningen fri og med i prisen for jagten. Vi kender først frigivelserne om morgenen før jagten.

Kronvildt
Kalve, smaldyr, hinder, spidshjorte
Hjorte 2 – 4 årige, trofæafgift 142,80 euro
Hjorte 5-9 årige og og 10 år +, trofæafgift 2.975 euro

Dåvildt
Kalve, smaldyr, dåer og spidshjorte
Hjorte 2 årige, trofæafgift 95,20 euro
Hjorte 3-7 årige og 8 årige +, trofæafgift 1.190 euro

Muflon
Årsvæddere, lam, smalfår og får
Væddere aldersklasse 2, trofæafgift 1.071 euro
Væddere aldersklasse 3, trofæafgift 2.380 euro

Vildsvin
Alle – førende so skånes

Keilere, trofæafgift 178,50 euro

Råvildt
Alle – også bukken

Rovvildt
Mårhund og vaskebjørn

Trofæafgift vedr. lovlig skud vildt afregnes til NC Jagt efter hjemkomst.

Jagtdagene forventes at forløbe således

Kl. 7.30 Indskrivning

Kl 08.00 Parole. Hvad der må skydes. Læg nøje mærke til, HVAD der må skydes. Ellers spørg!

Navneopråb. Jægerne går over til den tildelte jagtfører

Fordeling af, hvem man skal have med eller køre med ud i terrænet. Følg førerens vogn

Køre samlet ud til det tårn, man skal sidde i

Føreren viser i hvilken retning man må skyde, og i hvilken man ikke må skyde

HUSK: Ikke lade gevær, før man sidder i tårnet

Der må skydes, når man er oppe i tårnet og indtil det angivne tidspunkt kl. 12.00 måske 12:30. Derefter kun fangstskud tilladt. Er der en opbrækspause, må man forlade tårnet med den orange vest og orange hattebånd på og ellers aldrig forlade tårnet under jagten, undtagen hvis, efter ordre, det skudte skal luftes. Det må kun ske, hvis naboposten er informeret, og man bærer den orange vest. Hold kontakt til naboen.

Kl. 09.00

Drevet begynder. Man hører hundene og de første skud. Spændingen stiger

Kl. 10:30-10:45 Opbrækpause, der må ikke afgives skud i dette tidsrum

Kl. 12.00 Jagten er slut (Hahn in Ruhe)

Der aflades INDEN man går ned fra tårnet

Det skudte vildt brækkes af jægeren. Har jægeren ikke veterinærbevis, skal jagtføreren se al indmad af dyret. Fortæl, hvis der har været uregelmæssigheder ved dyrets adfærd. Det er jægeren selv som har ansvaret for opbrækning af vildtet og at det sker korrekt. Bemærk at vildtet skal åbnes i krydset. Er man i tvivl om hvor vidt man kan klare dette på korrekt vis, så spørg efter hjælp hos ”anstilleren” eller måske en mere erfaren nabojæger.

Jægeren kan blive pålagt at købe vildt som er forkert opbrækket eller som er dårlig skudt.

Er det skudte ikke faldet, skal man markere skudretningen

Vente på, at man bliver hentet

Meddele føreren, hvor mange skud der er afgivet og til hvad, samt hvad man har set

Hjælpe med at få vildtet op på transportvognen, hvis dette ønskes

Ikke selv at foretage eftersøgning, men markerer retningen.

Evt. tage vildfarne driverhunde med hjem til paradepladsen. Ikke medbringe våben. De skal aflåses i bilen.

Kl. 13.00-16.00

Afslutning, hyldest og kvist til jægere, der har skudt noget. Vildtparade med hornblæsning, der blæses over hver art. Suppe m.v. Vi foretager optælling af bengæt. Benenes antal er det antal, der er på paraden, når ”jagt forbi” er blæst.

HUSK: man bliver indtil jagten er afsluttet og der er blæst jagt forbi. Jægere der kører hjemad før afslutning og eftersøgning er tilendebragt er uønskede gæster.

2.og 3. dag

De næste dage er en gentagelse af 1. dagens jagt, men nyt revir

Derefter går det hjemad. Alle er en stor jagtoplevelse rigere.

Sikkerhed

Enhver er ansvarlig for afgivne skud

Skyd aldrig, hvor der ikke er kuglefang, vær opmærksom på hvor der skydes

Skyd ikke på afstande over 100 meter og ikke til hurtig flygtende vildt

Læg nøje mærke til, hvor naboposten er placeret

Bær den GODKENDTE ORANGE vest og hattebånd UDEN REFLEKSSTRIBER under hele jagten. Skal også bæres under indskrivning og til parolen.

Vær påpasselig med indtagelse af alkohol. Ledelsen har ret til at bortvise uden refusion de deltagere, som har drukket. Det er forbudt, både før og under jagten, at indtage alkohol.

Alle angivne tider og oplysninger kan ændre sig. Endelige instrukser gives på parolen.

Kr. 6.995 for 3 dage

Kr. 7.995 for 4 dage

 

Inkluderet i prisen:

  • 3 dages/4 dages jagt
  • Overnatninger i delt dobbeltværelse
  • Morgenmad
  • Afskydning af frigivet vildt, dog betaling for visse hjorte og keilere.
  • Tysk og dansk moms samt bidrag til Rejsegarantifonden
  • Guide fra NCJAGT

Ikke inkluderet:

  • Ekstra fortæring og drikkevarer ud over morgenmad
  • Kørsel derned, ud i skoven og hjem, vi kører i egne biler
  • trofæafgifter for visse hjorte og keile samt jagttegn – betales efter hjemkomst.

Der kræves ikke veterinærkursus, men ”SCHIESSNACHWEISS”. Blyfrie kugler er påbudt.

 

Det tyske skydebevis ”Shiessnachweiss” skal være underskrevet i 2022

De store hjorte var frigivet mod trofæafgift. En af vore jægere valgte at skyde den ældre hjort forrest i billedet.

 

Denne fuldskuffel blev skudt at en af vore kunder i 2021.

 

Alle vore jagtarrangementer omhandler jagt i naturen. Vi kan derfor ikke give garanti for en bestemt afskydning eller give refusion for ikke nedlagt vildt. Jægeren skal altid acceptere de regler, der gives af Försteren. Vi har som jagtgæster ingen indflydelse på jagtens afvikling, antallet af deltagere eller resultat. Det er skovdistriktets administration, der alene forvalter afviklingen.

Bemærk: Mange steder i Tyskland kan man ikke bruge div. Betalingskort. Det kan man på hotellet.

NCJAGT Kjeld Foldager,
Tlf. 29665705
Mail: kjeld.foldager@hotmail.com
www.ncjagt.dk  

Med forbehold for afbud, ændringer, tekst- og oversættelsesfejl, kursudsving samt uforudsete pålagte ekstraudgifter, momsændringer mv.

 

Hotel Fährkrug