Wredenhagen 2021

 1,676 total views,  1 views today

11., 12. og 13. november 2021 (T75)
27. november 2021 (T74)
12., 13. og 14. januar 2022 (T73)

I Wredenhagen kræves det at deltagerne har veterinærkursus, et gyldigt tysk jagttegn samt det tyske skydebevis fra 2021

T75

11. november – revir Ziegenberge/Bruchmühle

12. november – revir Kaakbusch/Aalsoll

13. november – revir Hauptrevir Kieve/Neukrug

T 74

27. november – revir Massower See

T 73

12. januar – endnu ikke fastlagt

13. januar – endnu ikke fastlagt

14. januar – endnu ikke fastlagt

Ankomst til:

Hotel

Seehotel Stuersche Hintermühle – Seeufer 7, 17209 Bad Stuer

 

 

Flensborg ca. 359 km. Rostock ca. 105 km.

Vores jagter afholdes i revir Satow og Alter Schiesstand. Her træffes vildsvin, krondyr, rådyr, og rovdyr. Jagterne foregår fra Hochsitz i blandede skovområder. Der forventes at deltage ca. 50-65 jægere pr jagt samt drivere og hunde. Alle ikke trofæbærende dyr er til fri afskydning, dog med visse begrænsninger og frigivelser, der gives om morgenen på parolen. Jagten slutter ca. kl. 14.30 med parade.

Normalt frigives:
Frichlinge, keilere og überläufere, råer og lam, rovvildt, og ofte hinder og kalve af kron- og dåvildt. Af og til frigives også små hjorte – sædvanligvis mod mindre betaling. Enkelte gange frigives større hjorte mod acceptabel betaling.

Vi mødes ca. kl. 17.30 dagen før jagten på hotellet.

hvor NCJAGTs repræsentant (altid dansk) gennemgår de sidste instrukser, aftaler og hvornår vi kører ud til mødestedet næste morgen. Derefter kan de, der ønsker det spiser sammen (for egen regning), og derefter er aftenen fri til socialt samvær.

Jagten forventes at forløbe således. Der tages forbehold for de angivne klokkeslet.

Efter morgenmaden, som vi indtager på overnatningsstedet kl. 06.30, kører vi ud til mødepladsen.  Mødetid er senest kl. 07.30. Vi plejer at være i god tid for ikke at stå for længe i kø.

07.30

Er der Indskrivning, underskrift, fremvisning af tysk jagttegn, skydebevis, og dokumentation for veterinærkursus. Vi skriver under på, at vi har hørt og forstået sikkerhedsreglerne og fået en instruktion om jagtens forløb, samt hvad der må skydes. Derefter tildeling af dit skydetårns nummer. Betaling af supper, der koster 6-10€

7.30-08.15

Åbning af jagten

Parole. Hvad der må skydes. Læg nøje mærke til, HVAD der må skydes. Ellers spørg!

Navneopråb. Jægerne går over til den tildelte jagtfører

Fordeling af, hvem man skal have med eller køre med ud i terrænet. Følg førerens vogn

Køre samlet ud til det tårn, man skal sidde i

Føreren viser i hvilken retning man må skyde, og i hvilken man ikke må skyde

HUSK: Ikke lade geværet, før man sidder i tårnet

Der må skydes, når man er oppe i tårnet og indtil det angivne tidspunkt for Hahn in Ruhe. Er der en opbrækspause, må man forlade tårnet med den orange vest og orange hattebånd på og ellers aldrig forlade tårnet under jagten, undtagen hvis, efter ordre, det skudte skal luftes. Det må kun ske, hvis naboposten er informeret, og man bærer den orange vest. Hils på nabojægeren hvis du kan se jægeren og han ser hvor du er.

08.30-09.00

Drevet begynder. Man hører hundene og de første skud. Spændingen stiger. Husk: Max skudafstand 70m.

12.00 Jagten er slut (Hahn in Ruhe)

Der aflades INDEN man går ned fra tårnet

Det skudte vildt brækkes af jægeren. Har jægeren ikke veterinærbevis, skal jagtføreren se al indmad af dyret. Fortæl, hvis der har været uregelmæssigheder ved dyrets adfærd

Er det skudte ikke faldet, skal man markere skudretningen

Vente på, at man bliver hentet

Meddele føreren, hvor mange skud der er afgivet og til hvad, samt hvad man har set

Hjælpe med at få vildtet op på transportvognen, hvis dette ønskes

Ikke selv foretage eftersøgning længere væk end 70 meter fra tårnet

Evt. tage vildfarne driverhunde med hjem til paradepladsen

13.00-16.00

Afslutning, hyldest og kvist til jægere, der har skudt noget. Vildtparade med hornblæsning, der blæses over hver art. Suppe m.v.

 

Den ( de ) næste dage er en gentagelse af 1. dagens jagt, men på nye revir

HUSK: Man bliver indtil jagten er afsluttet og der er blæst jagt forbi. Jægere der kører hjemad før afslutning og eftersøgning er tilendebragt er uønskede gæster.

Derefter går det hjemad. Alle er en stor jagtoplevelse rigere.

Med i prisen:

 • Trykjagt i 3 dage
 • Overnatninger på hotel i delt dobbeltværelse med bad
 • Morgenmad
 • Afskydning af ikke betalbart frigivet vildt
 • Tysk og dansk moms og bidrag til Rejsegarantifonden
 • Guide fra NCJAGT
 • Tysk Skydebevis på grisebanen i Ulfborg, se datoen på vor hjemmeside

Ikke med i prisen:

 • Fortæring og drikkevarer ud over morgenmaden
 • Kørsel derned og i reviret, vi kører i egne biler.
 • trofæafgift
 • Tysk jagttegn og forsikring

Der må ikke anvendes blyholdig ammunition. Skydebeviset (Schiessnachweis), skal være underskrevet og stemplet i jagtåret, og er påbudt.

Alle vore kunder er velkommen på grisebanen i Ulfborg. Her får I gratis det tyske skydebevis 2020. NC JAGT har lejet banen: Søndag den 26. april, Søndag den 6. september og søndag den 11. oktober

Banen er lejet fra kl. 13-16

 

HUSK: man bliver indtil jagten er afsluttet og der er blæst jagt forbi. Jægere der kører hjemad før afslutning og eftersøgning er tilendebragt betragtes som uønskede gæster.

Alle vore jagtarrangementer omhandler jagt i naturen. Vi kan derfor ikke give garanti for en bestemt afskydning eller give refusion for ikke nedlagt vildt. Jægeren skal altid acceptere de regler, der gives af Försteren. Vi har som jagtgæster ingen indflydelse på jagtens afvikling, antallet af deltagere eller resultat. Det er skovdistriktets administration, der alene forvalter afviklingen.