T75 Wredenhagen

 954 total views,  1 views today

7.– 9. november 2019 – T75 Wredenhagen 3 dages jagt.

Ankomst til:

Hotel 

Flensborg ca. 359 km. Rostock ca. 105 km.

Vores jagter afholdes i Ziegenberge/Bruchmühle, Kaakbusch/Aalsoll og Haubtrevir Kieve/Neukrug. Her træffes vildsvin, krondyr, rådyr, og rovdyr. Jagterne foregår fra Hochsitz i blandede skovområder. Der deltager ca. 50-65 jægere pr jagt samt drivere og hunde. Alle ikke trofæbærende dyr er til fri afskydning, dog med visse begrænsninger og frigivelser, der gives om morgenen på parolen. Jagten slutter ca. kl. 14.30 med parade.

Normalt frigives:
Frichlinge, keilere og überläufere, råer og lam, rovvildt, og ofte hinder og kalve af kron- og dåvildt. Af og til frigives også små hjorte – sædvanligvis mod mindre betaling. Enkelte gange frigives større hjorte og muflonvæddere mod acceptabel betaling.

Vi mødes ca. kl. 17.30 dagen før jagten Hotel

hvor NCJAGTs repræsentant (altid dansk) gennemgår de sidste instrukser, aftaler og hvornår vi kører ud til mødestedet næste morgen. Derefter kan de, der ønsker det spiser sammen (for egen regning), og derefter er aftenen fri til socialt samvær.

Med i prisen:

 • Trykjagt i 3 dage
 • Overnatninger på hotel i delt dobbeltværelse med bad
 • Morgenmad
 • Afskydning af ikke betalbart frigivet vildt
 • Tysk og dansk moms og bidrag til Rejsegarantifonden
 • Guide fra NCJAGT
 • Tysk Skydebevis på grisebanen i Ulfborg, se datoen på vor hjemmeside

Ikke med i prisen:

 • Fortæring og drikkevarer ud over morgenmaden
 • Kørsel derned og i reviret, vi kører i egne biler.
 • trofæafgift
 • Tysk jagttegn og forsikring 
 • EU Ansvarsforsikring DKK 35,- (opkræves fra 1. april 2019)

 

Der må ikke anvendes blyholdig ammunition. Skydebeviset (Schiessnachweis), skal være underskrevet og stemplet i jagtåret, og er påbudt

HUSK: man bliver indtil jagten er afsluttet og der er blæst jagt forbi. Jægere der kører hjemad før afslutning og eftersøgning er tilendebragt betragtes som uønskede gæster.

Alle vore jagtarrangementer omhandler jagt i naturen. Vi kan derfor ikke give garanti for en bestemt afskydning eller give refusion for ikke nedlagt vildt. Jægeren skal altid acceptere de regler, der gives af Försteren. Vi har som jagtgæster ingen indflydelse på jagtens afvikling, antallet af deltagere eller resultat. Det er skovdistriktets administration, der alene forvalter afviklingen.

Bemærk: Mange steder i Tyskland kan man ikke betale med div. betalingskort