T80 Dargun

 1,084 total views,  1 views today

Trykjagt den 15. og 16. november 

Vi mødes dagen før jagten kl. 17:30 på hotellet Hotel DEUTSCHES HAUS, Schloss Strasse 50, 17159 Dargun

Vores jagter afholdes i to forskellige jagtreviere. Her træffes vildsvin, krondyr, rådyr, og rovdyr. Jagterne afholdes i samarbejde med skovforvaltningen i Mecklenburg Vorpommern Forstvæsen. Jagterne foregår fra Hochsitz i blandede skovområder. Der deltager ca. 50-65 jægere pr jagt samt drivere og hunde. Alle ikke trofæbærende dyr er til fri afskydning, dog med visse begrænsninger og frigivelser, der gives om morgenen på parolen. Jagten slutter ca. kl. 14.30 med parade.

Normalt frigives:
Frichlinge, überläufere, keilere, råer og lam, rovvildt, og ofte hinder og kalve af kron- og dåvildt. Af og til frigives også små hjorte – sædvanligvis mod mindre betaling. Enkelte gange frigives større hjorte mod acceptabel betaling.

Vi mødes på hotellet aftenen før jagten og NCJAGTs repræsentant (altid dansk) gennemgår de sidste instrukser, aftaler og hvornår vi kører ud til mødestedet næste morgen. Derefter kan de, der ønsker det spiser sammen (for egen regning), og derefter er aftenen fri til socialt samvær.

Kl. 7:30 om morgenen kører vi til mødestedet. Det er meget små veje, og tyndt befolket område.

Dagen efter er en gentagelse, men jagten foregår på et andet revir.

Senest 6 uger før jagten skal NCJAGT have tilsendt kopi af deltagernes navne, adresser, tysk jagttegnsnummer, udstedelsessted, og kopi af skydebevis 2018.& evt. vet.kursusbevis. Dette skal videresendes til Tyskland FØR jagterne.

Pris pr. jagt: kr. 5.495,-

Med i prisen:

 • Trykjagt i 2 dage
 • Overnatninger på hotel/pension i delt dobbeltværelse med bad
 • Morgenmad
 • Afskydning af ikke betalbart frigivet vildt
 • Tysk og dansk moms og bidrag til Rejsegarantifonden
 • Guide fra NCJAGT

Ikke med i prisen:

 • Fortæring og drikkevarer ud over morgenmaden
 • Kørsel derned og i reviret, vi kører i egne biler.
 • trofæafgift
 • Tysk jagttegn og forsikring 
 • EU Ansvarsforsikring DKK 35,-

Der må ikke anvendes blyholdig ammunition. Skydebeviset (Schiessnachweis), skal være underskrevet og stemplet i 2019, og er påbudt

HUSK: man bliver indtil jagten er afsluttet og der er blæst jagt forbi. Jægere der kører hjemad før afslutning og eftersøgning er tilendebragt betragtes som uønskede gæster.

Alle vore jagtarrangementer omhandler jagt i naturen. Vi kan derfor ikke give garanti for en bestemt afskydning eller give refusion for ikke nedlagt vildt. Jægeren skal altid acceptere de regler, der gives af Försteren. Vi har som jagtgæster ingen indflydelse på jagtens afvikling, antallet af deltagere eller resultat. Det er skovdistriktets administration, der alene forvalter afviklingen.

 Bemærk: Mange steder i Tyskland kan man ikke betale med div. betalingskort

 

Husk bl.a. tysk jagttegn, skydebevis, underskrevet og stemplet i 2019, samt evt. veterinærkursusbevis. Der må kun anvendes blyfrie kugler

 

NCJAGT, Kjeld Foldager, tlf. 29665705 mail: kjeld.foldager@hotmail.com

www.ncjagt.dk 

 Hotel DEUTSCHES HAUS, Schloss Strasse 50, 17159 Dargun