TRYKJAGTER ved DARGUN 2022

 284 total views,  5 views today

T 78 d. 11. og 12. november revir Wolkow/Warrenzin og Gülitz (Heide)

T 79 d. 13. og 14. januar 2023 revir Dargun(Hauptrevier) og Gülitz (Hagensruhm)

Vi mødes dagen før jagten kl. 17:30 på hotellet. Afstand fra Flensborg ca. 330 km og fra Rostock 60 km.

 

Vores jagter afholdes i to forskellige jagtrevirer. Her træffes vildsvin, krondyr, rådyr, og rovdyr. Jagterne afholdes i samarbejde med skovforvaltningen i Mecklenburg Vorpommern Forstvæsen. Jagterne foregår fra Hochsitz i blandede skovområder. Der deltager ca. 50-65 jægere pr jagt samt drivere og hunde. Alle ikke trofæbærende dyr er til fri afskydning, dog med visse begrænsninger og frigivelser, der gives om morgenen på parolen. Jagten slutter ca. kl. 14.30 med parade.

Her er en typisk frigivelse i Dargun

Kronvildt:

 Kalve, spidshjorte

Hinder, smaldyr

Dåvildt:

Kalve

Smaldyr, dåer – der må kun skydes 1 skud tilsammen

Råvildt:

Lam, smaldyr, rå – bukken er fredet

Vildsvin:

Frishlinge, überlaufere, keilere og søer (førende so skal skånes)

Rovvildt:

Ræv, mårhund, grævling, vaskebjørn og mink – 5 euro i skydepræmie

Der var ikke trofæafgift på keilere.

Den endelige frigivelse oplyses først (skriftligt) på selve jagtdagen.

Vi mødes på hotellet aftenen før jagten og NCJAGTs repræsentant (altid dansk) gennemgår de sidste instrukser, aftaler og hvornår vi kører ud til mødestedet næste morgen. Derefter kan de, der ønsker det spiser sammen (for egen regning), og derefter er aftenen fri til socialt samvær.

Kl. 7:30 om morgenen kører vi til mødestedet. Det er meget små veje, og tyndt befolket område.

Jagten forventes at afvikles således:

07.30

Er der Indskrivning, underskrift, fremvisning af tysk jagttegn og skydebevis. Vi skriver under på, at vi har hørt og forstået sikkerhedsreglerne og fået en instruktion om jagtens forløb. Derefter tildeling af dit skydetårns nummer. Betaling af supper, der koster 6-10€. Ved indskrivningen udleveres (oftest på tysk) en seddel hvoraf det bl.a. fremgår hvad der må skydes denne dag. Dette gennemgås sammen med jagtguiden.

Den orange vest og orange hattebånd bæres også ved parolen.

7.30-08.15

Åbning af jagten

Parole. Hvad der må skydes. Læg nøje mærke til, HVAD der må skydes. Ellers spørg!

Navneopråb. Jægerne går over til den tildelte jagtfører

Fordeling af, hvem man skal have med eller køre med ud i terrænet. Følg førerens vogn

Køre samlet ud til det tårn, man skal sidde i

Føreren viser i hvilken retning man må skyde, og i hvilken man ikke må skyde

HUSK: ingen ammunition i riflen, før man sidder i tårnet

Der må skydes, når man er oppe i tårnet og indtil det angivne tidspunkt kl. 12.00?  Er der en opbrækspause, må man forlade tårnet med den orange vest og orange hattebånd på og ellers aldrig forlade tårnet under jagten, undtagen hvis, efter ordre, det skudte skal luftes. Det må kun ske, hvis naboposten er informeret, og man bærer den orange vest. Hils på nabojægeren hvis du kan se jægeren og han ser hvor du er.

08.30-09.00

Drevet begynder. Man hører hundene og de første skud. Spændingen stiger. Husk: Max skudafstand 70m.

12.00- 12:30? Jagten er slut (Hahn in Ruhe)

Der aflades INDEN man går ned fra tårnet

Det skudte vildt brækkes af jægeren. Har jægeren ikke veterinærbevis, skal jagtføreren se al indmad af dyret. Fortæl, hvis der har været uregelmæssigheder ved dyrets adfærd. Det er jægerens ansvar at vildtet brækkes korrekt. Det skal åbnes i låsen. Er du ikke kompetent til dette, så spørg anstilleren eller nabojægeren om hjælp. Dårlig brækket vildt eller skamskudt vildt kan forlanges købt af jægeren.

Er det skudte ikke faldet, skal man markere skudretningen

Vente på, at man bliver hentet

Meddele føreren, hvor mange skud der er afgivet og til hvad, samt hvad man har set

Hjælpe med at få vildtet op på transportvognen, hvis dette ønskes

Ikke selv at foretage eftersøgning længere væk end 70 meter fra tårnet

Evt. tage vildfarne driverhunde med hjem til paradepladsen

13.00-16.00

Afslutning, hyldest og kvist til jægere, der har skudt noget. Vildtparade med hornblæsning, der blæses over hver art. Suppe m.v.

Husk ingen våben med på paradepladsen. Henlægges i bilen efter jagten. Dagen efter er en gentagelse, men jagten foregår på et andet revir.

Pris for jagt i 2 dage er kr. 5.895

 

Med i prisen:

  • Trykjagt i 2 dage
  • Overnatninger på hotel/pension i delt dobbeltværelse med bad
  • Morgenmad
  • Afskydning af det frigivne vildt hvor der ikke er pålagt trofæafgift
  • Tysk og dansk moms og bidrag til Rejsegarantifonden
  • Guide fra NCJAGT

Ikke med i prisen:

  • Fortæring og drikkevarer ud over morgenmaden
  • Kørsel derned og i reviret, vi kører i egne biler.
  • trofæafgift
  • Tysk jagttegn og forsikring 

Der må ikke anvendes blyholdig ammunition. Skydebeviset (Schiessnachweis), skal være underskrevet og stemplet i 2022, og er påbudt

HUSK: man bliver indtil jagten er afsluttet og der er blæst jagt forbi. Jægere der kører hjemad før afslutning og eftersøgning er tilendebragt betragtes som uønskede gæster.

Alle vore jagtarrangementer omhandler jagt i naturen. Vi kan derfor ikke give garanti for en bestemt afskydning eller give refusion for ikke nedlagt vildt. Jægeren skal altid acceptere de regler, der gives af Försteren. Vi har som jagtgæster ingen indflydelse på jagtens afvikling, antallet af deltagere eller resultat. Det er skovdistriktets administration, der alene forvalter afviklingen.

Husk bl.a. tysk jagttegn, skydebevis, underskrevet og stemplet i 2022. Der må kun anvendes blyfrie kugler

NCJAGT, Kjeld Foldager,
Tlf. 29665705
Mail: kjeld.foldager@hotmail.com

Hotel am Klostersee Dargun

Klosterdamm 3e
17159 Dargun