BRANDENBURG 2016/-17 (SYB.) 3 & 4 dage (Nr. T 76 & T 99)

 1,168 total views,  4 views today

kronhjorteparade3 dages trykjagt 8.,9.& 10. Nov. (T 76)
4 dages trykjagt 11., 12., 13. & 14. Januar 2017 (T99)

 

Brandenburg tilhører det vildtrigeste tyske delstat. Her træffes stort set alle vildtarter og der blev i optællingsåret 12/13 nedlagt ca. 171.000 stk klovbærende vildt.

I dette forstområde i 2016: 1927 stk. klovbærende vildt. På en enkelt trykjagt blev der nedlagt 116 stk. vildt, heraf 73 vildsvin.

 

Beliggenhed:

Til jagtområdet er der fra Flensburg ca. 460 km. og fra Rostock ca. 250 km.Vi mødes ca. kl. 17.30 dagen før jagten på hotellet, hvor NCJAGTs repræsentant (altid dansk) gennemgår de sidste instrukser og aftaler, hvornår vi kører ud til mødestedet næste morgen, hvorefter de, der ønsker det spiser sammen (for egen regning), og derefter er aftenen fri til socialt samvær.borg

Vores jagter afholdes i forskellige jagtrevirer hvert område indtil ca. 1000 ha.Der deltager ca. 70-80 jægere + drivere og hunde.. Her træffes vildsvin, krondyr,dådyr, rådyr, og rovdyr. Jagterne afholdes i samarbejde med skovforvaltningen i Brandenburg og foregår fra Hochsitz i blandede skovområder. Der deltager drivere og hunde. Alle ikke trofæbærende dyr er til fri afskydning, dog med visse begrænsninger og frigivelser, der gives på parolen. Kalve  og hind er frigivet. Dådyrkalve og dåer er fri. Muflon under 1 år og hundyr over et år.. Vildsvin er alle fri undtagen førersoen og middelalder keiler. Rådyr er alle fri, men lam først. Ræv, vaskebjørn, mårhund og mink er fri. Bukke kan blive frigivet

Ikke frigivet vildt koster det dobbelte. Dårligt skudt dyr skal jægeren købe med hjem.

Alle priser er + moms 19%

Jagten slutter ca. kl. 14.30 med parade

Normalt frigives:
Frichlinge og überläufere, råer og lam, rovvildt, og ofte hinder og kalve af kron- og dåvildt. Af og til frigives også små hjorte – sædvanligvis mod mindre betaling. Enkelte gange frigives større hjorte og muflonvæddere mod acceptabel betaling.

Pris: kr. 5490 for 3 dage
Pris kr. 7490 for 4 dage

 

Se forsiden under “ledige pladser”

Afskydningspriser - Hankøn   
AK2AK3AK4
Krondyr150€1.500€2.000€
Dådyr80€500€1.000€
Rådyr alle35€
Vildsvin alle150€
 • Alle trofæer kan forstamtet kræves fremvist til den årlige skue i afkogt tilstand
 • Alle priser er netto priser + 19% moms
 • Skydes der vildt der ikke er frigivet kan der der opkræves 100% i tillæg, og jægeren har ingen krav på trofæet

Ca. alder: AK 2= 2-4 år.  AK3= 5-9år   AK4= Ældre

Med i prisen:

 • Trykjagt i 3 eller 4 dage
 • Overnatninger på hotel/pension i delt dobbeltværelse med bad
 • Morgenmad
 • Afskydning af ikke betalbart frigivet vildt
 • Tysk og dansk moms og bidrag til Rejsegarantifonden
 • Guide fra NCJAGT
  • Skydebevis på grisebanen i Ulfborg

Ikke med i prisen:

 • Fortæring og drikkevarer ud over morgenmaden
 • Kørsel derned og i reviret, vi kører i egne biler.
 • Evt. trofæafgift
 • Tysk jagttegn og forsikring
 • EU Ansvarsforsikring DKK 35,-

Vær opmærksom på:
Der må ikke anvendes blyholdig ammunition. Skydebeviset (Schiessnachweis), der skal være underskrevet og stemplet i 2016, er påbudt.
Alle vore jagtarrangementer omhandler jagt i naturen. Vi kan derfor ikke give garanti for en bestemt afskydning eller give refusion for ikke nedlagt vildt. Jægeren skal altid acceptere de regler, der gives af Försteren. Vi har som jagtgæster ingen indflydelse på jagtens afvikling, antallet af deltagere eller resultat. Det er skovdistriktets administration, der alene forvalter afviklingen

Husk
Du kan få det tyske skydebevis gratis på grisebanen på Torstedvej 1, 6990 Ulfborg den  7. august & 25. september .  NCjagt har lejet banen fra kl.: 13:00