Brandenburg, Sybil., 4 dage nr. T 97 3 dage T99

 1,422 total views,  1 views today

 

 

BRANDENBURG (Sybil.) 4 dage Nr. T 97   3 dage Nr. T99

kronhjorteparade

Pris:

Se under ledige pladser

 

Jagterne foregår i Frankendorf/Neuglenicke og i Köpenmitz. Revier størrelser er gennemsnitlig ca. 1500 HA, og er beliggende i nærheden af Rheinsberg.

Vildtet er fortrinsvis: vildsvin, råvildt, krondyr, dåvildt og muflon.

Brandenburg tilhører det vildtrigeste tyske delstat. Her træffes stort set alle vildtarter og der blev i optællingsåret 12/13 nedlagt ca. 171.000 stk klovbærende vildt. I dette forstområde: 1927 stk. klovbærende vildt. På en enkelt trykjagt blev der nedlagt 116 stk. vildt, heraf 73 vildsvin.

Vi mødes ca. kl. 17.30 dagen før jagten på hotellet, hvor NCJAGTs repræsentant (altid dansk) gennemgår de sidste instrukser og aftaler, hvornår vi kører ud til mødestedet næste morgen, hvorefter de, der ønsker det spiser sammen (for egen regning), og derefter er aftenen fri til socialt samvær.

Beliggenhed:

Til jagtområdet er der fra Flensborg ca. 370 km. Rostock ca. 150 km.

Vores jagter afholdes i de forskellige jagtrevir med hvert område ca. 1500 ha.Der deltager ca. 70-80 jægere + drivere og hunde.. Her træffes vildsvin, krondyr,dådyr, rådyr, og rovdyr. Jagterne afholdes i samarbejde med skovforvaltningen iBrandenburg og foregår fra Hochsitz i blandede skovområder. Der deltager drivere og hunde. Alle ikke trofæbærende dyr er til fri afskydning, dog med visse begrænsninger og frigivelser, der gives på parolen. Spidshjorte op til 25 cm og kalve  og hind er frigivet. Dådyrkalve og dåer er fri. Muflon under 1 år og hundyr over et år.. Vildsvin er alle fri undtagen førersoen . Rådyr er alle fri, men lam først. Ræv, vaskebjørn, mårhund og mink er fri.

Ikke frigivet vildt koster det dobbelte. Dårligt skudt dyr skal jægeren købe med hjem.

Alle priser er + moms 19%

Jagten slutter ca. kl. 14.30 med parade

Normalt frigives:
Frichlinge og überläufere, råer og lam, rovvildt, og ofte hinder og kalve af kron- og dåvildt. Af og til frigives også små hjorte – sædvanligvis mod mindre betaling. Enkelte gange frigives større hjorte og muflonvæddere mod acceptabel betaling.

Se forsiden under “ledige pladser”

Med i prisen:

 • Trykjagt i 3 eller 4 dage
 • Overnatninger på hotel/pension i delt dobbeltværelse med bad
 • Morgenmad
 • Afskydning af ikke betalbart frigivet vildt
 • Tysk og dansk moms og bidrag til Rejsegarantifonden
 • Guide fra NCJAGT
  • Skydebevis på grisebanen i Ulfborg

Ikke med i prisen:

 • Fortæring og drikkevarer ud over morgenmaden
 • Kørsel derned og i reviret, vi kører i egne biler.
 • Evt. trofæafgift
 • Tysk jagttegn og forsikring
 • EU Ansvarsforsikring DKK 35,- (opkræves fra 1. april 2019)

Vær opmærksom på:
Der må ikke anvendes blyholdig ammunition. Skydebeviset (Schiessnachweis), der skal være underskrevet og stemplet i jagtåret, er påbudt.

Alle vore jagtarrangementer omhandler jagt i naturen. Vi kan derfor ikke give garanti for en bestemt afskydning eller give refusion for ikke nedlagt vildt. Jægeren skal altid acceptere de regler, der gives af Försteren. Vi har som jagtgæster ingen indflydelse på jagtens afvikling, antallet af deltagere eller resultat. Det er skovdistriktets administration, der alene forvalter afviklingen

HUSK:
Du kan få det tyske skydebevis gratis på grisebanen, Torstedvej 1, 6990 Ulfborg den 22. april (2. påskedag), den 8. september og den 13. oktober.
NC Jagt har lejet banen fra kl. 13-16 på de ovennævnte datoer.