Brandenburg, CHORIN (T90) 2018

 653 total views,  1 views today

 
 CHORIN JAGT

Foto fra en af jagterne i Chrorin

 

Jagt i Brandenburg, Chorin. 29.11. i Schönholz og 30. 11. i Spechthausen

 

Jagt nr (T90)  

2 dages trykjagt 29. & 30.november

Brandenburg tilhører det vildtrigeste tyske delstat. Her træffes stort set alle vildtarter og der blev i optællingsåret 12/13 nedlagt ca. 171.000 stk klovbærende vildt.

 På en enkelt trykjagt blev der nedlagt 116 stk. vildt, heraf 73 vildsvin.

 

Beliggenhed:

Til jagtområdet er der fra Flensburg ca. 460 km. og fra Rostock ca. 250 km.Vi mødes ca. kl. 17.30 dagen før jagten på hotellet, hvor NCJAGTs repræsentant (altid dansk) gennemgår de sidste instrukser og aftaler, hvornår vi kører ud til mødestedet næste morgen, hvorefter de, der ønsker det spiser sammen (for egen regning), og derefter er aftenen fri til socialt samvær.borg

Vores jagter afholdes i forskellige jagtrevirer hvert område ca. 800-1100 ha.Der deltager ca. 65-70 jægere + drivere og hunde.. Her træffes vildsvin, krondyr,dådyr, rådyr, og rovdyr. Jagterne afholdes i samarbejde med skovforvaltningen i Brandenburg og foregår fra Hochsitz i blandede skovområder. Der deltager drivere og hunde. Alle ikke trofæbærende dyr er til fri afskydning, dog med visse begrænsninger og frigivelser, der gives på parolen. Kalve  og hind er frigivet.  Vildsvin er alle fri undtagen førersoen og middelalder keiler. Rådyr er alle fri, men lam først. Ræv, vaskebjørn, mårhund og mink er fri. Bukke samt større hjorte kan blive frigivet .

Ikke frigivet vildt koster det dobbelte. Dårligt skudt dyr skal jægeren købe med hjem.

Jagten slutter ca. kl. 14.30 med parade

Normalt frigives:
Frichlinge og überläufere, råer og lam, rovvildt, og ofte hinder og kalve af kron- og dåvildt. Af og til frigives også små hjorte – sædvanligvis mod mindre betaling. Enkelte gange frigives større hjorte og muflonvæddere mod acceptabel betaling.

Pris: kr.4990

 

Vi bor på det *** Hotel LANDHOTEL TRAMPE som ligger centralt for jagtområderne.

 

Unser Hotel

 

Se forsiden under “ledige pladser”

Med i prisen:

 • Trykjagt i 2 dage
 • Overnatninger på hotel/pension i delt dobbeltværelse med bad
 • Morgenmad
 • Afskydning af ikke betalbart frigivet vildt
 • Tysk og dansk moms og bidrag til Rejsegarantifonden
 • Guide fra NCJAGT
  • Skydebevis på grisebanen i Ulfborg 

Ikke med i prisen:

 • Fortæring og drikkevarer ud over morgenmaden
 • Kørsel derned og i reviret, vi kører i egne biler.
 • Evt. trofæafgift
 • Tysk jagttegn og forsikring
 • EU Ansvarsforsikring DKK 35,-

Vær opmærksom på:
Der må ikke anvendes blyholdig ammunition. Skydebeviset (Schiessnachweis), der skal være underskrevet og stemplet i 2018, er påbudt.
Alle vore jagtarangementer omhandler jagt i naturen. Vi kan derfor ikke give garanti for en bestemt afskydning eller give refusion for ikke nedlagt vildt. Jægeren skal altid acceptere de regler, der gives af Försteren. Vi har som jagtgæster ingen indflydelse på jagtens afvikling, antallet af deltagere eller resultat. Det er skovdistriktets administration, der alene forvalter afviklingen

 

Husk
Du kan få det tyske skydebevis 2018 gratis på grisebanen på Torstedvej 1, 6990 Ulfborg den  14.oktober. NC jagt har lejet banen fra kl.13:00 til 16:00.