Brandenburg Mäd. Schönenbeck (T11)

 757 total views,  1 views today

Fra en af jagterne sidste år

Schönenbeck- Brandenburg – jagt 2018

 

(NR T 11)  5.&6. december, 2018

 

Kr. 4990,-

Se forsiden under “ledige pladser”

Beliggenhed:
Flensborg ca. 450 km. Rostock ca. 225 km.

Jagterne foregår i nogle af de største skovområde i Tyskland. Før i tiden var det kejserligt jagtområde og senere blev det statsjagtområde for DDR. Det var i alle disse år ingen adgang for den almene befolkning. Senere er der åbnet op for jagt her.

Vores jagter afholdes i 2 forskellige jagtrevire. Voigtswiese & Köllnsee. 80-90 jægere hver dag. Hver dag et nyt skovområde. Her træffes vildsvin, krondyr, rådyr, muflon og rovdyr.

Jagterne afholdes i samarbejde med skovforvaltningen i Brandenburg. De foregår fra Hochsitz i blandet skovområde. Der deltager drivere og hunde.  Alle ikke trofæbærende dyr er til fri afskydning, dog med visse begrænsninger og frigivelser, der gives på parolen. Jagten slutter ca. kl. 14.30 med parade

Vi mødes ca. kl. 17.30 dagen før jagten på HOTELLET, hvor NCJAGTs repræsentant (altid dansk) gennemgår de sidste instrukser og aftaler, hvornår vi kører ud til mødestedet næste morgen, hvorefter de, der ønsker det spiser sammen (for egen regning), og derefter er aftenen fri til socialt samvær

Normalt frigives:
Frichlinge og überläufere, råer og lam, rovvildt, og ofte hinder og kalve af kron- og dåvildt. Af og til frigives også små hjorte – sædvanligvis mod mindre betaling. Enkelte gange frigives større hjorte og muflonvæddere mod acceptabel betaling.

(2018) Keiler over to år, uanset størrelse, koster 150,-€ + moms.

 

Med i prisen:

Trykjagt i 2 dage
2x Overnatninger på hotel/pension i delt dobbeltværelse med bad.
2x Morgenmad
Afskydning af ikke betalbart frigivet vildt
Tysk og dansk moms

Bidrag til Rejsegarantifonden
Guide fra NCJAGT

Tysk skydebevis på grisebanen i Ulfborg

Ikke med i prisen:

Fortæring og drikkevarer ud over morgenmaden
Kørsel derned og i reviret
Evt. trofæafgift
Tysk jagttegn
EU Ansvarsforsikring DKK 35,-

Vær opmærksom på:

På grund af sikkerhedsreglerne skal deltagerne skal have kendskab til det tyske sprog.
Der må ikke anvendes blyholdig ammunition. Skydebeviset (Schiessnachweis), der skal være underskrevet og stemplet i 2018, er påbudt. Vet. kursus “Kundige Person” er ønsket.

Alle vore jagtarrangementer omhandler jagt i naturen. Vi kan derfor ikke give garanti for en bestemt afskydning eller give refusion for ikke nedlagt vildt. Jægeren skal altid acceptere de regler, der gives af Försteren. Vi har som jagtgæster ingen indflydelse på jagtens afvikling, antallet af deltagere eller resultat. Det er skovdistriktets administration, der alene forvalter afviklingen.

 

Husk
Du kan få det tyske skydebevis 2018 gratis på grisebanen på Torstedvej 1, 6990 Ulfborg den  15.april, 2. september og 14.oktober. NC jagt har lejet banen fra kl.13:00 til 16:00.