BRANDENBURG

 774 total views,  1 views today

CHORIN JAGTFra en af jagterne i området

Trykjagt  november 2016

Brandenburg tilhører det vildtrigeste tyske delstat. Her træffes stort set alle vildtarter og der blev i optællingsåret 12/13 nedlagt ca. 171.000 stk klovbærende vildt.

Beliggenhed:
Til jagtområdet er der fra Flensborg ca. 480 km. Rostock ca. 260 km.
Vores jagter afholdes i 2 forskellige jagtrevirer 800-1000 ha. Her træffes vildsvin, krondyr, rådyr, og rovdyr. Jagterne afholdes i samarbejde med skovforvaltningen i Brandenburg og foregår fra Hochsitz i blandede skovområder. Der deltager ca. 50-60 jægere samt drivere og hunde. Alle ikke trofæbærende dyr er til fri afskydning, dog med visse begrænsninger og frigivelser, der gives på parolen. Spidshjorte plejer at være frigivet. Jagten slutter ca. kl. 14.30 med parade Vi mødes ca. kl. 17.30 dagen før jagten på hotellet, hvor NCJAGTs repræsentant (altid dansk) gennemgår de sidste instrukser og aftaler, hvornår vi kører ud til mødestedet næste morgen, hvorefter de, der ønsker det spiser sammen (for egen regning), og derefter er aftenen fri til socialt samvær

Normalt frigives:
Frichlinge og überläufere, råer og lam, rovvildt, og ofte hinder og kalve af kron- og dåvildt. Af og til frigives også små hjorte – sædvanligvis mod mindre betaling. Enkelte gange frigives større hjorte og muflonvæddere mod acceptabel betaling.

Pris: kr.4490
Se forsiden under “ledige pladser”

Med i prisen:

 • Trykjagt i 2 dage
 • Overnatninger på hotel/pension i delt dobbeltværelse med bad
 • Morgenmad
 • Afskydning af ikke betalbart frigivet vildt
 • Tysk og dansk moms og bidrag til Rejsegarantifonden
 • Guide fra NCJAGT
  • Skydebevis på grisebanen i Ulfborg (spørg om datoen)

Ikke med i prisen:

 • Fortæring og drikkevarer ud over morgenmaden
 • Kørsel derned og i reviret, vi kører i egne biler.
 • Evt. trofæafgift
 • Tysk jagttegn og forsikring
 • EU Ansvarsforsikring DKK 35,-

Vær opmærksom på:
Der må ikke anvendes blyholdig ammunition. Skydebeviset (Schiessnachweis), der skal være underskrevet og stemplet i 2016, er påbudt.
Alle vore jagtarrangementer omhandler jagt i naturen. Vi kan derfor ikke give garanti for en bestemt afskydning eller give refusion for ikke nedlagt vildt. Jægeren skal altid acceptere de regler, der gives af Försteren. Vi har som jagtgæster ingen indflydelse på jagtens afvikling, antallet af deltagere eller resultat. Det er skovdistriktets administration, der alene forvalter afviklingen