Hvad er en trykjagt?

 3,704 total views,  2 views today

bukke_paradeVi plejer i gennemsnit at skyde omkring 1/2 stk. vildt pr. mand pr. dag, men det vil selvsagt variere meget. Ikke alle er lige heldige – og dygtige. Nogle må slutte jagten uden resultat medens andre har været mere heldige. Enkelte vil opleve at skyde 5-8 stykker vildt en formiddag, andre 1-3 stk vildt, og nogle vil intet vildt se – andre en masse. Men sikkert er det at alle vil opleve en spændende dag i skoven. Herunder kan du se hvordan en typisk trykjagtsdag ser ud:

 

Vi mødes kl. ca. 18.00 på overnatningsstedet

Niels Christiansen eller en repræsentant (altid dansk) giver de sidste informationer om den kommende jagt. Fordeling af sengepladser. Herefter plejer vi at spise sammen (for egen regning) og får ordentligt hilst på hinanden, inden vi går til ro. Der plejer at være bengæt.

Jagten og instruktionen
Jagten foregår 1.dag  i revir xxxxxx. Mødested xxxxxx. Mødetid er kl.8:00. Skovene er et blandede skovområder på ca. 400-1800 ha. Overvejende bøg, eg og fyr. Jagten  er overvejende på vildsvin, då-, kron- og råvildt. Ud over NC Jagts gæster deltager også andre jægere, overvejende tyske. I alt 35-50 jægere, ca.10-15 drivere og hunde. Der frigives måske gratis spidshjorte og mod betaling måske større, alt efter hvor mange der frigives efter optælling.

Pladserne fordeles efter hvem der kører sammen.

Kl. 06.30
Efter morgenmaden, som vi indtager på overnatningsstedet kl. 06.30, kører vi ud til mødepladsen. Mødetid er senest kl. 08.00. Vi plejer at være i god tid, så vi ikke skal stå i kø

Kl. 08.00
Indskrivning, underskrift, fremvisning af skydebevis og tysk jagttegn. Vi skriver under på, at vi har hørt og forstået sikkerhedsreglerne og fået instruktion om jagtens forløb. Derefter tildeling af dit skydetårns nummer. Betaling af Schlüsseltreibensuppe, der koster ca. 10€

Kl. 08.15-08.30
Åbning af jagten
Parole. Hvad der må skydes. Læg nøje mærke til, HVAD der IKKE må skydes. Ellers spørg!
Navneopråb. Jægerne går over til den tildelte jagtfører
Fordeling af, hvem man skal have med eller køre med ud i terrænet. Følg førerens vogn
Køre samlet ud til det tårn, man skal sidde i
Føreren viser i hvilken retning man må skyde, og i hvilken man ikke må skyde
HUSK: Ikke lade geværet, før man sidder i tårnet

Der må skydes, når man er oppe i tårnet og indtil det angivne tidspunkt kl. 12.00? Er der en opbrækspause, må man forlade tårnet med den orange vest og orange hattebånd på og ellers aldrig forlade tårnet under jagten, undtagen hvis, efter ordre, det skudte skal luftes. Det må kun ske, hvis naboposten er informeret, og man bærer den orange vest

Kl. 08.30-09.00
Drevet begynder. Man hører hundene og de første skud. Spændingen stiger
Ca. 12.30 Jagten er slut (Hahn in Ruhe)
Der aflades INDEN man går ned fra tårnet
Det skudte vildt brækkes af jægeren. Har jægeren ikke veterinærbevis, skal jagtføreren se al indmad af dyret. Fortæl, hvis der har været uregelmæssigheder ved dyrets adfærd
Er det skudte ikke faldet, skal man markere skudretningen
Vente på, at man bliver hentet
Meddele føreren, hvor mange skud der er afgivet og til hvad, samt hvad man har set
Hjælpe med at få vildtet op på transportvognen, hvis dette ønskes
Ikke selv foretage eftersøgning længere væk en 70 meter fra tårnet, afmærk stedet
Evt. tage vildfarne driverhunde med hjem til paradepladsen

Kl. 13.30-16.00
Afslutning, hyldest og kvist til jægere, der har skudt noget. Vildtparade med hornblæsning, der blæses over hver art. Suppe m.v. Vi foretager optælling af bengæt. Benenes antal er det antal, der er på paraden, når ”jagt forbi” er blæst. Derefter går det hjem til hotellet. Næste dag en gentagelse af jagten, men på et nyt revir. Dertil skal vi køre ca. xx km., og vi skal være der præcis!!

Sikkerhed
Enhver er ansvarlig for afgivne skud
Skyd aldrig, hvor der ikke er kuglefang
Skyd ikke på afstande over 70 meter
Læg nøje mærke til, hvor naboposten er placeret
Bær den GODKENDTE ORANGE vest under hele jagten og under evt. eftersøgning
Vær påpasselig med indtagelse af alkohol. Ledelsen har ret til at bortvise uden refusion de deltagere, som har drukket. Det er forbudt, både før og under jagten, at indtage alkohol.

Der kræves ikke veterinærkursus, men anbefales, der kræves ”SCHIESSNACHWEISS”, få skemaet hos os. Blyholdige kugler er IKKE tilladt.

Alle vore jagtarrangementer omhandler jagt i naturen. Vi kan derfor ikke give garanti for en bestemt afskydning eller give refusion for ikke nedlagt vildt. Jægeren skal altid acceptere de regler, der gives af Försteren. Vi har som jagtgæster ingen indflydelse på jagtens afvikling, antallet af deltagere eller resultat. Det er skovdistriktets administration, der alene forvalter afviklingen.

Med forbehold for afbud, ændringer, tekst- og oversættelsesfejl, kursudsving samt uforudsete pålagte ekstraudgifter, momsændringer og evt. aflysninger

Lille videoklip:
Afskydningerne af svin i Tyskland. Der har været en stigning på 26%. Der skulle således være chancer for at opleve noget lignende som dette videoklip – klik her for at se videoen

NC Jagt – Kontakt Kjeld foldager, Ringkøbing,  tlf.: +45 29 66 57 05,  kjeld.foldager@hotmail.com