(T71) Poitendorf og Vietlübber Tannen/Schwarche Tannen

 728 total views,  1 views today

-D. 18. og 19. november 2020. Kan kombineres med T 56 Grabow

 

 

 

 

 

 

 

Revir Poitendorf og Vietlübber Tannen/Schwarche Tannen

Flensborg ca. 280 km. Rostock ca. 100 km.

Vores jagter afholdes i forskellige jagtreviere. Her træffes vildsvin, krondyr, rådyr, og rovdyr. Jagterne afholdes i samarbejde med skovforvaltningen i Mecklenburg Vorpommern, og Parchim Forst. Jagterne foregår fra Hochsitz i blandede skovområder. Der deltager ca. 50-65 jægere pr jagt samt drivere og hunde. Alle ikke trofæbærende dyr er til fri afskydning, dog med visse begrænsninger og frigivelser, der gives om morgenen på parolen. Jagten slutter ca. kl. 14.30 med parade.

Normalt frigives:
Frichlinge, keilere og überläufere, råer og lam, rovvildt, og ofte hinder og kalve af kron- og dåvildt. Af og til frigives også små hjorte – sædvanligvis mod mindre betaling. Enkelte gange frigives større hjorte og muflonvæddere mod acceptabel betaling.

 

Ankomst til:

Hotel Christine
Goldbergerstr. 4
19386 Lübz Mecklenburg a. d. Elde

 

Flensborg ca. 280 km. Rostock ca. 100 km.

Dagenes forløb:

 

Gæster (T71): Vi mødes ca. kl. 17.30 dagen før jagten hotellet,  hvor NCJAGTs repræsentant (altid dansk) gennemgår de sidste instrukser, aftaler og hvornår vi kører ud til mødestedet næste morgen. Derefter kan de, der ønsker det spiser sammen (for egen regning), og derefter er aftenen fri til socialt samvær.

Vi vil gerne gøre opmærksom på at det tyske politi og domstole har nul – tolerance med hensyn til at køre med våben i bilen, hvis man har indtaget alkohol ( promille 0,0 ), eller euforiserende stoffer.

Jagtdagene forventes at forløbe således (tidspunkterne er ikke endelige):

 

08:00

Er der Indskrivning, underskrift, fremvisning af tysk jagttegn og skydebevis. Vi skriver under på, at vi har hørt og forstået sikkerhedsreglerne og fået en instruktion om jagtens forløb. Derefter tildeling af dit skydetårns nummer. Betaling af suppe der indtages efter jagten, koster 8-10€

08:15-08:30

Åbning af jagten

Parole. Hvad der må skydes. Læg nøje mærke til, HVAD der må skydes. Ellers spørg!

Navneopråb. Jægerne går over til den tildelte jagtfører

Fordeling af, hvem man skal have med eller køre med ud i terrænet. Følg førerens vogn

Køre samlet ud til det tårn, man skal sidde i

Føreren viser i hvilken retning man må skyde, og i hvilken man ikke må skyde

HUSK: Ikke lade geværet, før man sidder i tårnet

Der må skydes, når man er oppe i tårnet og det er forsvarligt og indtil det angivne tidspunkt hvor der er Hahn in Ruhe. Er der en opbrækspause, må man forlade tårnet med den orange vest og orange hattebånd på og ellers aldrig forlade tårnet under jagten, undtagen hvis, efter ordre, det skudte skal luftes. Det må kun ske, hvis naboposten er informeret, og man bærer den orange vest

9.30

Drevet begynder. Man hører hundene og de første skud. Spændingen stiger

12:00 Jagten er slut (Hahn in Ruhe)

Der aflades INDEN man går ned fra tårnet

Det skudte vildt brækkes af jægeren. Har jægeren ikke veterinærbevis, skal jagtføreren se al indmad af dyret. Fortæl, hvis der har været uregelmæssigheder ved dyrets adfærd

Er det skudte ikke faldet, skal man markere skudretningen

Vente på, at man bliver hentet

Meddele føreren, hvor mange skud der er afgivet og til hvad, samt hvad man har set

Hjælpe med at få vildtet op på transportvognen, hvis dette ønskes

Ikke selv foretage eftersøgning længere væk en 70 meter fra tårnet

Evt. tage vildfarne driverhunde med hjem til paradepladsen.

13:00-16:00

Afslutning, hyldest og kvist til jægere, der har skudt noget. Vildtparade med hornblæsning, der blæses over hver art. Suppespisning m.v. Vi foretager optælling af bengæt. Benenes antal er det antal, der er på paraden, når ”jagt forbi” er blæst.

SIKKERHED

Enhver er ansvarlig for afgivne skud

Skyd aldrig, hvor der ikke er kuglefang

Skyd ikke på afstande over 70 meter

Læg nøje mærke til, hvor naboposten er placeret

Bær den GODKENDTE ORANGE vest under hele jagten og under evt. eftersøgning

Vær påpasselig med indtagelse af alkohol. Ledelsen har ret til at bortvise uden refusion de deltagere, som har drukket. Det er forbudt, både før og under jagten, at indtage alkohol.

Med i prisen:

 • Trykjagt i 3 dage
 • Overnatninger på hotel i delt dobbeltværelse med bad
 • Morgenmad
 • Afskydning af vildt som frigives – dog betaling for keiler og hjort.
 • Tysk og dansk moms og bidrag til Rejsegarantifonden
 • Guide fra NCJAGT
 • Tysk Skydebevis på grisebanen i Ulfborg, spørg om datoen

Ikke med i prisen:

 • Fortæring og drikkevarer ud over morgenmaden
 • Kørsel derned og i reviret, vi kører i egne biler.
 • trofæafgift for keiler og hjort
 • Tysk jagttegn og forsikring 

Der må ikke anvendes blyholdig ammunition. Skydebeviset (Schiessnachweis), skal være underskrevet og stemplet i 2020, og er påbudt.

Der kræves ikke veterinærkursusbevis, men man ser det gerne.

 

HUSK: man bliver indtil jagten er afsluttet og der er blæst jagt forbi. Jægere der kører hjemad før afslutning og eftersøgning er tilendebragt betragtes som uønskede gæster.

Alle vore jagtarrangementer omhandler jagt i naturen. Vi kan derfor ikke give garanti for en bestemt afskydning eller give refusion for ikke nedlagt vildt. Jægeren skal altid acceptere de regler, der gives af Försteren. Vi har som jagtgæster ingen indflydelse på jagtens afvikling, antallet af deltagere eller resultat. Det er skovdistriktets administration, der alene forvalter afviklingen.

Bemærk: Mange steder i Tyskland kan man ikke betale med div. betalingskort

NCJAGT, Kjeld Foldager, tlf. 29665075 mail: kjeld.foldager@hotmail.com

   www.ncjagt.dk

Medlem af rejsegarantifonden nr. 2845