(T61)& (T60) Brandenburg, Prenzlau, Nov.& Dec. 2017

 704 total views,  1 views today

 

8.,9. & 10. november, 2017 /Nr. T61)

7.,8.&9. december 2017 (Nr. T60)

Se forsiden under “ledige pladser”

Der jages på h.h.v. ca. 550 ha., 800 ha. og 1350 ha.
Hvad der bliver frigivet hænger an på jagtplanens opfyldelse og hvor stort bestanden er. Som regel bliver der frigivet: Krondyr alle hundyr . Handyr indtil 4 årige spids, sekser og otteender. Dåvildt indtil 2 årige hjorte, knieper op til 8 cm. skufelbredde. Vildsvin, alle fri.Rådyr, alle fri, også bukke.Vaskebjørn
Mårhund

INGEN RÆVE, de er fredet.

I disse områder deltager vi trykjagter hvert år. Vi bor på et pænt hotel centralt i området. Der er 20-35 min kørsel til nogle af jagtområderne. 

Vi kører, så vi er på overnatningsstedet aftenen før jagten. Vi mødes dernede ca. kl. 18.00. Der er ca. 475 km fra Kruså og ca. 220 km fra Rostock. Vi kører i egne biler. Vi plejer at spise sammen, får hilst på hinanden, inden vi går til ro. Evt. bengæt. Sengepladserne fordeles

Vær opmærksom på:
Jagten foregår begge dage i blandede skovområder. Vildtet der kan forekomme er overvejende vildsvin, då-, kron- og råvildt. Fri afskydning af ikke trofæbærende vildt, dog ifl. parolen. Store keilere uanset størrelse koster 310€+19%moms. Som regel bliver også hjorte op til 8 ender frigivet, men til en acceptabel pris, ca. 300,-€ + moms
Husk KUN blyfrie patroner.

Efter morgenmaden, som vi indtager på overnatningsstedet kl. 06.30, kører vi ud til mødepladsen.  Mødetid er senest kl. 08.00. Vi plejer at være i god tid, så vi ikke skal stå i kø

Kl. 08.00
Er der Indskrivning, underskrift, fremvisning af tysk jagttegn og skydebevis. Vi skriver under på, at vi har hørt og forstået sikkerhedsreglerne og fået en instruktion om jagtens forløb. Derefter tildeling af dit skydetårns nummer. Betaling af supper, der koster 6-10€

Kl. 08.15-08.30
Åbning af jagten
Parole. Hvad der må skydes. Læg nøje mærke til, HVAD der må skydes. Ellers spørg!
Navneopråb. Jægerne går over til den tildelte jagtfører
Fordeling af, hvem man skal have med eller køre med ud i terrænet. Følg førerens vogn
Køre samlet ud til det tårn, man skal sidde i
Føreren viser i hvilken retning man må skyde, og i hvilken man ikke må skyde
HUSK: Ikke lade geværet, før man sidder i tårnet

Der må skydes, når man er oppe i tårnet og indtil det angivne tidspunkt kl. 12.00? Er der en opbrækspause, må man forlade tårnet med den orange vest og orange hattebånd på og ellers aldrig forlade tårnet under jagten, undtagen hvis, efter ordre, det skudte skal luftes. Det må kun ske, hvis naboposten er informeret, og man bærer den orange vest

Kl. 08.30-09.00
Drevet begynder. Man hører hundene og de første skud. Spændingen stiger

Kl. 12.00?
Jagten er slut (Hahn in Ruhe)
Der aflades INDEN man går ned fra tårnet
Det skudte vildt brækkes af jægeren. Har jægeren ikke veterinærbevis, skal jagtføreren se al indmad af dyret. Fortæl, hvis der har været uregelmæssigheder ved dyrets adfærd
Er det skudte ikke faldet, skal man markere skudretningen
Vente på, at man bliver hentet
Meddele føreren, hvor mange skud der er afgivet og til hvad, samt hvad man har set
Hjælpe med at få vildtet op på transportvognen, hvis dette ønskes
Ikke selv foretage eftersøgning længere væk en 70 meter fra tårnet
Evt. tage vildfarne driverhunde med hjem til paradepladsen

Kl. 13.00-16.00
Afslutning, hyldest og kvist til jægere, der har skudt noget. Vildtparade med hornblæsning, der blæses over hver art. Suppe m.v. Vi foretager optælling af bengæt. Benenes antal er det antal, der er på paraden, når ”jagt forbi” er blæst. Samling på hotellet.

2.& 3. dag :
De næste dage er en gentagelse af 1. dagens jagt, men på nye revir
Derefter går det hjemad. Alle er en stor jagtoplevelse rigere.

Vær påpasselig med indtagelse af alkohol. Ledelsen har ret til at bortvise , uden refusion , de deltagere som har drukket. Det er forbudt, både før og under jagten, at indtage alkohol.

Alle angivne tider og oplysninger kan ændre sig. De endelige instrukser gives på parolen

Med i prisen:

 • Jagterne der er bestilt
 • Overnatning i delt dobbeltværelse 1 overnatning pr. jagtdag
 • Morgenmad
 • Afskydning af ikke betalbart vildt
 • Tysk og dansk moms samt bidrag til Rejsegarantifonden
 • Guide fra NCJAGT
  • Skydebevis på grisebanen i Ulfborg (spørg om datoen)

Ikke med i prisen:

 • Ekstra fortæring og drikkevarer ud over morgenmad
 • Kørsel derned, ud i skoven og hjem, vi kører i egne biler
 • trofæafgifter og jagttegn
 • EU Ansvarsforsikring DKK 35,-

Vær opmærksom på:
Der gives ingen refusion af ikke nedlagt vildt, der er inkluderet i prisen
Der kræves ikke gennemført veterinærbevis (Kundige Person) og heller ikke skydebanebevis (Schiessnachweis). Brug af blyfrie kugler er påbudt.
Alle vore jagtarrangementer omhandler jagt i naturen. Vi kan derfor ikke give garanti for en bestemt afskydning eller give refusion for ikke nedlagt vildt. Jægeren skal altid acceptere de regler, der gives af Försteren. Vi har som jagtgæster ingen indflydele på jagtens afvikling, antallet af deltagere eller resultat. Det er skovdistriktets administration, der alene forvalter afviklingen.
Mange steder i Tyskland kan man ikke betale med div. betalingskort