T 20, T 21 og T 22 i 2020

 1,681 total views,  1 views today

3 dages trykjagter i Hangelsberg, Brandenburg 2020

 

 

 

 

 

 

Fotoet er fra jagten i Brandenburg

5. , 6. og 7. november – Markgrafpieske og Briesenluch – T 20

19. , 20.  og 21. november – Alt Bruchhort og Erkner – T 21 

3. , 4 og 5. december – Erkenne, Platz/Heidegarten – T 22

 

Brandenburg er den vildtrigeste delstat i Tyskland. Her træffes stort set alle tyske vildtarter.

Mødesteder ( Treffpunkter ) og eventuelle andre oplysninger vedr. jagten meddeles til deltagerne i form af mail.

Vi kører, så vi er på overnatningsstedet Gasthaus Paech Hauptstrasse 27 15528 Spreenhagen aftenen før jagten. Vi mødes dernede ca. kl. 18.00. Der er ca. 465 km fra Flensborg og ca. 265 km fra Rostock. NC Jagt`s danske guide gennemgår de sidste instrukser og aftaler. Vi kører i egne biler og plejer at spise sammen, får hilst på hinanden, inden vi går til ro. Evt. bengæt. Sengepladserne fordeles.

Vi vil gerne gøre opmærksom på at det tyske politi og domstole har nul – tolerance med hensyn til at køre med våben i bilen, hvis man har indtaget alkohol ( promille 0,0 ), eller euforiserende stoffer.

Jagten og instruktionen

Der jages på arealer ca. 600 til ca. 1000 ha. Der deltager ca. 70-80 jægere + drivere og hunde. Her træffes vildsvin, krondyr, dådyr, rådyr og rovdyr. Jagterne afholdes i samarbejde med skovforvaltningen i Brandenburg, og foregår fra hochsitz i blandende skovområder. Alle ikke trofæbærende dyr er til fri afskydning, dog med visse begrænsninger og frigivelser, der gives på parolen.Hvad der bliver frigivet hænger an på jagtplanens opfyldelse og hvor stort bestanden er. Vlldsvin er alle fri undtagen førersoen. Rådyr er alle fri – også bukken. Kronvildt m.v. oplyses på parolen. Alle får udleveret seddel hvor frigivelserne er oplyst.

 

Som regel bliver der frigivet:

 

Krondyr alle hundyr, handyr indtil 4 årige, spids, sekser og otteender.

Dåvildt indtil 2 årig hjorte, knieper

Vildsvin, alle fri – undtagen førende so.

Rådyr – alle

Vaskebjørn

Mårhund

Mink

Husk KUN blyfrie patroner. Brug af halvautomatiske våben er ikke tilladt.

Jagten foregår alle dage i blandede skovområder. Vildtet der kan forekomme er overvejende vildsvin, då-, kron- og råvildt. Fri afskydning af ikke trofæbærende vildt, dog ifl. parolen. Der er trofæafgift – men hvis man ikke vil have trofæet med hjem. Undtagelsen er hjorte over 4 år. Der skal man tage trofæet med hjem. Trofæafgifterne er rimelige – f.eks koster en bukkeopsats ca. 35 euro. De store hjorte koster op til 3.000 euro. Trofæpriserne oplyses under parolen og på den seddel vi alle får inden jagten.

Efter morgenmaden, som vi indtager på overnatningsstedet kl. 06.30, kører vi ud til mødepladsen.  Mødetid er senest kl. 08.00. Vi plejer at være i god tid, så vi ikke skal stå i kø.

08.00

Er der indskrivning, underskrift, fremvisning af tysk jagttegn og tysk skydebevis. Vi skriver under på, at vi har hørt og forstået sikkerhedsreglerne og fået en instruktion om jagtens forløb. Derefter tildeling af dit skydetårns nummer. Betaling af afslutningssuppe, der koster 10€.

 

Husk af den orange vest og hat også skal bæres under parolen.

 

08.15-08.30

Åbning af jagten

Parole. Hvad der må skydes. Læg nøje mærke til, HVAD der må skydes. Ellers spørg!

Navneopråb. Jægerne går over til den tildelte jagtfører

Fordeling af, hvem man skal have med eller køre med ud i terrænet. Følg førerens vogn

Køre samlet ud til det tårn, man skal sidde i

Føreren viser i hvilken retning man må skyde, og i hvilken man ikke må skyde

HUSK: Ikke lade geværet, før man sidder i tårnet

Der må skydes, når man er oppe i tårnet og indtil det angivne tidspunkt kl. 12.00? Er der en opbrækspause, må man forlade tårnet med den orange vest og orange hattebånd på og ellers aldrig forlade tårnet under jagten, undtagen hvis, efter ordre, det skudte skal luftes. Det må kun ske, hvis naboposten er informeret, og man bærer den orange vest

9.30

Drevet begynder. Man hører hundene og de første skud. Spændingen stiger

12.30 ? Jagten er slut (Hahn in Ruhe)

Der aflades INDEN man går ned fra tårnet

Det skudte vildt brækkes af jægeren. Har jægeren ikke veterinærbevis, skal jagtføreren se al indmad af dyret. Fortæl, hvis der har været uregelmæssigheder ved dyrets adfærd. Jægeren er ansvarlig for at dyret brækkes. Alle dyr åbnes i låsen. Er man ikke fortroligt med dette så lad være, indtil I har fået gode råd af Anstilleren. Jægeren kan blive pålagt at købe vildt der er slet brækket eller skamskudt.

Er det skudte ikke faldet, skal man markere skudretningen

Vente på, at man bliver hentet

Meddele føreren, hvor mange skud der er afgivet og til hvad, samt hvad man har set

Hjælpe med at få vildtet op på transportvognen, hvis dette ønskes

Ikke selv foretag eftersøgning længere væk en 70 meter fra tårnet

Evt. tage vildfarne driverhunde med hjem til paradepladsen

13.00-16.00

Afslutning, hyldest og kvist til jægere, der har skudt noget. Vildtparade med hornblæsning, der blæses over hver art. Suppe m.v. Vi foretager optælling af bengæt. Benenes antal er det antal, der er på paraden, når ”jagt forbi” er blæst. Samling på hotellet.

HUSK: man bliver indtil jagten er afsluttet og der er blæst jagt forbi. Jægere der kører hjemad før afslutning og eftersøgning er tilendebragt betragtes som uønskede gæster.

2.& 3. dag:   Den næste dag/dage er en gentagelse af 1. dagens jagt, men på nye revir.

Derefter går det hjemad. Alle er en stor jagtoplevelse rigere. 

SIKKERHED

Enhver er ansvarlig for afgivne skud

Skyd aldrig, hvor der ikke er kuglefang

Skyd ikke på afstande over 70 meter

Læg nøje mærke til, hvor naboposten er placeret

Bær den GODKENDTE ORANGE vest under hele jagten og under evt. eftersøgning

 

Vær påpasselig med indtagelse af alkohol. Ledelsen har ret til at bortvise uden refusion de deltagere, som har drukket. Det er forbudt, både før og under jagten, at indtage alkohol.

Vær påpasselig med indtagelse af alkohol. Ledelsen har ret til at bortvise , uden refusion , de deltagere som har drukket. Det er forbudt, både før og under jagten, at indtage alkohol. 

Alle angivne tider og oplysninger kan ændre sig. De endelige instrukser gives på parolen

 

Inkluderet i prisen:

  • Jagterne i de 3 dage
  • Overnatning i delt dobbeltværelse
  • Morgenmad
  • Afskydning af ikke betalbart vildt
  • Tysk og dansk moms samt bidrag til Rejsegarantifonden
  • Guide fra NCJAGT

Ikke inkluderet:

  • Ekstra fortæring og drikkevarer ud over morgenmad
  • Kørsel derned, ud i skoven og hjem. (Der køres i egne biler)
  • Trofæafgifter og jagttegn

Der kræves ikke veterinærkursus, men ”SCHIESSNACHWEISS” . Blyholdige kugler er forbudt

 

Alle vore jagtarrangementer omhandler jagt i naturen. Vi kan derfor ikke give garanti for en bestemt afskydning eller give refusion for ikke nedlagt vildt. Jægeren skal altid acceptere de regler, der gives af Försteren. Vi har som jagtgæster ingen indflydelse på jagtens afvikling, antallet af deltagere eller resultat. Det er skovdistriktets administration, der alene forvalter afviklingen.

 

HUSK: man bliver indtil jagten er afsluttet og der er blæst jagt forbi. Jægere der kører hjemad før afslutning og eftersøgning er tilendebragt betragtes som uønskede gæster.

 

Bemærk: Mange steder i Tyskland kan man ikke bruge div. betalingskort 

Her bor vi ved jagt i ”Hangelsberg, Brandenburg” (Gasthaus Paech)

Alle vore kunder er velkommen på grisebanen i Ulfborg. Her får I gratis det tyske skydebevis 2020. NC JAGT har lejet banen: Søndag den 21. juni, Søndag den 6. september og søndag den 11. oktober

Banen er lejet fra kl. 13-16